„Za dobu existence se ale natolik změnily hygienické, požární a další požadavky, že případná rekonstrukce by byla příliš nákladná. Z posudku vyplývá, že je lepší domy zbourat a postavit na stejném místě nové. A to i z důvodu dotačních titulů na výstavbu nájemních sociálních bytů, o které se chceme ucházet,“ řekla starostka Otrokovic Hana Večerková.

Podle předpokladů má být provoz bytových domů postupně ukončen do 31. prosince 2022 a nové domy vyrostou do 18 měsíců od zahájení stavby.

„Nájemníci jsou v těchto dnech dopisem z radnice informováni. Se všemi bude jednáno a bude jim nabídnuta součinnost,“ dodala starostka.