„Na tento projekt jsme získali dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Jeho hlavním účelem je zkvalitnění nakládání s odpady v naší obci,“ uvedl starosta Hvozdné Miroslav Válek.

Dodal, že sběrný dvůr bude sloužit obyvatelům obce k ukládání nejrůznějších druhů odpadů. „Budou mít možnost odvést tam například papír, zeminu, kamení, cihly, dřevo, směsný komunální odpad, plasty, sklo, kovy, zeleň a také nebezpečné odpady. Ty pak budou v případě recyklovatelných předávány k jejich dalšímu zpracování, ostatní pak budou legálním způsobem zlikvidovány,“ vysvětlil starosta.

Doplnil, že momentálně se připravuje výběrové řízení na dodavatele stavby, kompletně vybavený sběrný dvůr by měl být uveden do provozu nejpozději v posledním čtvrtletí tohoto roku.