Návštěvníci koncertu mohli vidět a slyšet hned tři hudební tělesa ze Zlína. Akci otevřeli žáci ZUŠ Zlín - Jižní Svahy, poté vystoupila se svou kapelou zlínská zpěvačka Jiřina Lysáková a večer pak završil koncert kapely MERS.

„Žijeme v hodně složité době, kdy epidemii vystřídala válka, se kterou jsou spojené sbírky a charitativní akce. I v této situaci je však důležité pořádat akce se zavedenou tradicí, protože onkologie je oblast, která si pravidelnou podporu vyžaduje. Jsem ráda, že se v této složité době nezapomnělo na benefiční koncert, který se již tradičně koná na podporu projektu Pomáháme onkologii,“ uvedla krajská radní pro oblast kultury a školství Zuzana Fišerová.

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině ve Zlíně přijme denně okolo 400 lidí z Ukrajiny, kteří odešli před válkou do Česka. Především ženy a děti.
Z Ukrajiny přijely vyděšené. Teď mají bydlení, práci i školu

Vstup na benefiční koncert byl sto korun a stejně tak jako předešlých letech i tentokrát šla celá částka do zapečetěné kasičky. To však není jediný způsob, jak mohli lidé přispívat a pomáhat. V rámci doprovodného programu benefičního koncertu probíhal také prodej mnoha různých krásných předmětů, mezi nimiž byly i náramky přátelství z projektu Pomáhejme onkologii.