Počet zájemců o bezplatné prohlídky kostelů s průvodcem se totiž vyšplhal na číslo 86 893 návštěvníků, což je ještě o 225 lidí víc, než v roce 2019.

Údaje zveřejnil odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Zlínského kraje coby koordinátor projektu.

„Letošní rok přinesl mnoho nepředvídatelného, režim otevírání kostelů tak byl přizpůsobován měnícím se podmínkám. Za pružnost chci poděkovat všem, kdo se na organizaci podílejí, ať už se jedná o farnosti, města, obce a samozřejmě i průvodce,“ řekla radní Zlínského kraje Zuzana Fišerová zodpovědná za kulturu a školství.

Do projektu bylo podle ní zapojeno celkem 26 kostelů nacházejících se na území kraje.

„Návštěvníkům se věnovalo 148 průvodců a největší zájem o exkurze byl zaznamenán v prázdninových měsících červenci a srpnu,“ dodala radní.