„Za třináct let, co jsem na obci, jsme se zatím nikdy naštěstí nedostali do červených čísel. Někdy je to kumšt vyjít, ale snažíme se. Některé investice řešíme úvěry, nebojíme se do toho jít. Za naše peníze, které máme v rozpočtu, bychom leccos neudělali. Proto také využíváme i dotací. Nemůžeme si vyskakovat, ale dá se to. Některé obce jsou na tom hůře,“ říká například starostka Sazovic Edita Hrbáčková.

Během roku si dělají tabulku investičních akcí. Do té mimo jiné zaznamenávají, co kolik stálo a v jakém stavu dotyčné bylo. K udržení přehledu peněz jim také dvakrát do roka pomáhá audit.

V Sazovicích už rozpočet schválili loni v prosinci. Podle starostky letos nejvíce peněz dají na opravu obecního úřadu. Konkrétně opravu střechy, výměnu oken a novou fasádu.

V plánu mají také dokončení třetí etapy opravy silnice třetí třídy, která má být v květnu hotová. Dále pak chtějí mimo jiné zřídit přírodní zahradu u tamní základní a mateřské školy.

„Není velkého rozdílu mezi životem obce a životem běžné rodiny. Jednoduše musíte vystačit s tím, co máte. Samozřejmě u obcí s tím rozdílem, že pokud jste úspěšní a získáte nějakou tu dotaci, je to velké plus. Částečně si totiž ušetříte vlastní peníze,“ říká zase starosta Doubrav Jiří Šulák.

Důležité je podle něj vynakládat peníze do investic, které lidem usnadní a zpříjemní život.

„A jak se říká, budeme-li mít bohatší obce, bude bohatší i naše celá země… A o to nám, jako starostům malých obcí, jde především. Obec Doubravy pracuje s rozpočtem v celkové roční výši sedm a půl milionu korun. Pokud se snaží hospodařit s maximální úsporností, tak na investice je možno uvažovat něco přes dva a půl milionu korun ročně. To však na rozsah potřeb obce není mnoho,“ podotýká doubravský starosta.

Letos by rádi investovali do oprav místních silnic a chodníků, které už mají nejlepší roky za sebou. Dále pak do kanalizací a v neposlední řadě i do tanečního kola.

„To je pro nás místem setkávání občanů a kultury v obci. Rovněž zastupitelé uvažují i o rekultivaci hřiště pro naše fotbalisty. V neposlední řadě počítáme i s dovybavením nových šaten ve sportovním areálu,“ dodává Jiří Šulák.

V Jasenné rozpočet ještě schválený nemají.

„Nicméně díky vyšším daňovým příjmům už dnes ani malým obcím není tak zle, jak bývalo. Například vloni jsme jako největší investiční akci dělali výstavbu Výletiště, koupili jsme traktor, opravili významné místní komunikace,“ informuje starostka Dana Daňová.

Letos chtějí zejména zahájit 2. etapu výstavby chodníků v celkové výši tři a půl milionu korun. Na tuto investici získali i dotaci ve výši dvou milionů.

V plánu dále mají opravu lávky pro pěší u evangelického kostela. Opět chtějí také mimo jiné investovat do oprav místních cest.

I třeba v Provodově se snaží plánovat investice tak, aby se neocitli v červených číslech. Rozpočet už schválený mají.

„Naše obec se letos rozhodla veškeré úsilí směřovat ke zhodnocení stávajícího stavu ČOV a kanalizace a k návrhu jejich úprav či případně dobudování. Pokusíme se získat dotace na zastřešení Areálu mládí či opravu cesty k poutnímu kostelu na Maleniska,“ konstatoval starosta Marek Prachař.