Například Římskokatolická farnost Velký Ořechov, pod kterou spadá dalších šest obcí, bude pořádat zvláštní bohoslužby. „V Hřivínově Újezdě, kde je přímo kaple svatého Cyrila a Metoděje, bude mše v neděli o půl jedenácté. V kapli Panny Marie Prostřednice všech milostí v Kaňovicích se bude konat bohoslužba ve čtyři hodiny odpoledne, v kapli Panny Marie Lurdské v Částkově v šest hodin večer,“ uvedl páter farnosti Stanislav Matyáš.

Vyjma mší se mohou lidé přidat k cyklistickému výletu na Velehrad, který pořádá velkoořechovská mládež. „Odjíždí se v osm hodin ráno od fary ve Velkém Ořechově,“ doplnil.

Ve Valašských Kloboukách bude kromě poutní mše svaté, která se koná v sobotu v deset hodin dopoledne u kapličky Cyrila a Metoděje, vysvěcen také nový kněz Stanislav Zatloukal. „Bývalý kaplan Ondřej Horáček byl přeložen do Luhačovic. Po roce až dvou se totiž kaplanové takto střídají, než mohou samostatně vést farnost,“ vysvětlil farář Karel Janíček.

Zlínská mše svatá se uskuteční už ve čtvrtek třetího června. „Začíná o půl sedmé večer ve farním kostele svatého Filipa a Jakuba za účasti všech českých a moravských biskupů,“ řekl Stanislav Matyáš. Letos poprvé se totiž uskutečňuje pouť ze Svatého Hostýna na Kroměřížsku na uherskohradišťský Velehrad s noclehem ve Zlíně.

Kvůli této pouti se ve čtvrtek třetího června otevírá nová stezka spojující dva důležité body věřících. „Cesta má pětadvacet zastavení, přičemž Hostýn je pětadvacátým a Velehrad prvním. Na její trase by ve čtvrtek mělo projít kolem sta lidí,“ poznamenala vedoucí hospodářské správy Matice svatohostýnské Dagmar Fojtů.