„Jsme jen regionální organizace, a nemáme tolik možností pomoci jako velké organizace. Protože ale haitskou tragédii intenzivně vnímáme od prvních okamžiků, přispějeme jakoukoliv, i menší částkou,“ vysvětlila jednatelka sdružení Alena Rusová.

Vyzvala zároveň ty, kteří mají zájem obyvatelům postiženého ostrova pomoci, aby navštívili kancelář Samari v části Zlína Burešově. „Jakékoliv finanční příspěvky přijmeme oproti darovací smlouvě. Samozřejmě všem podrobně vysvětlíme, jakou formou bude pomoc Haiti zprostředkována,“ vzkázala.

Zlínské občanské sdružení Samari jedná prozatím o poskytnutí financí s mezinárodní organizací Lékaři bez hranic. „Vyslali do míst tragédie osmdesát lidí z celého světa. Z naší republiky odcestoval pod jejich hlavičkou na Haiti prozatím jeden chirurg a jeden logistik,“ upřesnila Rusová.

K finanční pomoci lidem z Haiti postiženým ničivou přírodní katastrofou se rozhodla také Charita Zlín. „Uvolníme část výtěžku z tříkrálové sbírky,“ informovala za charitu Pavla Romaňáková. Poskytnutá suma by se podle ní měla pohybovat v řádech desítek tisíc korun.

Ke sbírkám se rozhodla také řada celorepublikových charitativních organizací, které mají ve Zlíně své pobočky. Číslo účtu pro zasílání finančí pomoci mají na svých stránkách například Adra či Český červený kříž.