Výbuchy ve Vrběticích se dostávají opět do povědomí obyvatel země, ale i celého světa. Exploze nabyly mezinárodní rozměr, tentokrát politický.

„Nevěřím, že by zaměstnanci, kteří ve skladu zahynuli, byli jakkoliv spojeni s ruskou kontrarozvědkou, jak naznačují některá média. Podle mne je možné, že byli mrtví ještě dříve, než k výbuchu došlo. Že se jich mohl zbavit někdo, na koho v prostorách skladu narazili,“ uvedl v rozhovoru pro Deník právník Imex Group Radek Ondruš.

Pro Deník jste se po oznámení zapojení ruských agentů vyjádřil, že v době prvního výbuchu ve Vrběticích byla společnosti Imex Group ohlášena ze strany obchodního partnera jedna návštěva inspektorů, ta se však neuskutečnila. O jménech agentů jste tedy během posledních sedmi let neslyšeli?
K předmětné neuskutečněné inspekci se policie dotazovala pouze obecně a zpočátku v letech 2014-2015, a poté opět obecně od závěru roku 2020. Vyjma jmen uvedených v oznámených pasech žádná jiná další jména těchto osob se v dotazech policie neobjevovala. Jména zmiňovaná v současnosti v médiích se společnost poprvé dozvěděla z tisku.

Je možné, že do areálu vstoupili agenti bez vědomí Imexu?
Jak jsem již opakovaně uvedl, předmětní muži se nikdy ve společnosti Imex neohlásili. Pokud do areálu muničního skladu skutečně vstoupili, pak tak učinili bez vědomí společnosti Imex a bez doprovodu jejich zaměstnanců.

Policie se státním zastupitelstvím předvolávala pracovníky firmy k podání vysvětlení nebo ji žádala o podklady. Neměli jste v průběhu let informace, s jakými verzemi se během vyšetřování pracuje?
Informační tok byl pouze jednosměrný a to od společnosti směrem k policii. Tato se o své poznatky se společností nedělila a z prováděných úkonů nebylo možno odvodit, s jakými vyšetřovacími verzemi policie pracuje. Veškeré žádosti společnosti o podklady, které by jí umožnily hájit svá práva poškozeného, státní zástupce zamítl.

Překvapil vedení firmy vývoj, který kauza dostala po oznámení o zapojení ruských agentů?
Dá se říci, že dubnový vývoj byl pro společnost bleskem z čistého nebe. Jinými slovy – byl překvapivý.

Trváte na tom, že ve skladech byl takový druh vojenského materiálu, který nemůže vybouchnout sám od sebe?
Na tomto názoru společnost trvá i nadále. K tomuto závěru došla na základě vlastních zkušeností potvrzených předními odborníky a znalci z oboru výbušnin. Skladovaný vojenský materiál byl řádně prověřen a zkoumán již při prodeji, kdy byl řádně uložen a skladován za stejných podmínek, za jakých jej skladuje armáda.

Po prvním výbuchu byly sklady mnohem více střežené. Přesto došlo k druhé explozi…
Sklady byly nejen střežené, ale i opakovaně zkontrolované, kdy složky Integrovaného záchranného systému tyto sklady prohlížely a kontrolovaly, zda v nich nejsou nástražné systémy. Toto sdělil velitel zásahu Jaromír Tkadleček a jeho pracovníci nejen společnosti, ale opakovaně to uvedl i ve sdělovacích prostředcích. Pokud se ve skladě č. 12 nacházel nástražný systém umístěný před 16. říjnem 2014 (datum prvního výbuchu, pozn. red.), pak se jednalo o špatnou práci konkrétních složek IZS, které sklad nedbale zkontrolovaly. Pokud tam byl umístěn po 16. říjnu 2014, pak se opět jednalo o nedbalost podřízených velitele zásahu Tkadlečka, kteří zjevně porušili povinnosti strážní služby a sklad špatně hlídali. Zde je nutno upozornit, že až do okamžiku prvního výbuchu ve skladu pracovali pracovníci společnosti, kteří zde přebalovali munici a lze předpokládat, že tito by si „sabotérů“ nepochybně všimli, pokud tito nepřišli v noci. Přesto společnost možnost profesionálně provedené sabotáže nemůže ze svých úvah vyloučit.

Měly zbraně z vybuchlých skladů směřovat na Ukrajinu, do Sýrie nebo do Bulharska?
Společnost úvahy, že by zbraně z vybuchlých skladů měly od ní směřovat na Ukrajinu nebo do Sýrie, zásadně odmítá jako nepravdivé. Nemůže však samozřejmě ručit za to, kam je následně chtěli dodat jejich kupci. Mezi kupujícími byly dvě bulharské společnosti, kdy v případě citované společnosti Emco nebylo k 16. říjnu 2014 známo, kam se bude jí prodaný vojenský materiál převážet, ani kdy. V každém případě se však nemělo společnosti Emco nic v roce 2014 vyskladňovat. (Bulharská firma Emco v pondělí 19. dubna v prohlášení popřela, že by zásilka z Vrbětic, která vybuchla v roce 2014, byla určena právě pro Emco s cílem přeprodat je Ukrajině. Společnost napsala, že ji nikdo z českých vyšetřovacích orgánů nekontaktoval s žádostí o podání vysvětlení. Vyšetřovatelé pracují s verzí, že agenti GRU chtěli ve Vrběticích poškodit zbraně a munice pro Emco, protože měly být exportovány buď na Ukrajinu, která čelila ruské agresi, nebo povstalcům do Sýrie. pozn.red.)

Očekávali jsme masivnější nasazení pyrotechniků

Při explozi zahynuli dva zaměstnanci firmy Imex Group, Vratislav Havránek a Luděk Petřík. Byla to podle vás nešťastná náhoda? Mohli mít něco společného s ruskými agenty?
Společnost Imex neměla ani náznak podezření, že by její zaměstnanci byli ve spojení s kýmkoliv z Ruské federace. V tomto směru k jejich osobám nikdy nesměřovaly ani dotazy vyšetřovatelů ani NBÚ v rámci opakovaných bezpečnostních prověrek statutárních orgánů společnosti. Pokud tito zahynuli v důsledku sabotáže, pak dle názoru společnosti nepochybně byli ve špatnou dobu na špatném místě. Podle mne je možné, že byli mrtví ještě dříve, než k výbuchu došlo. Že se jich mohl zbavit někdo, na koho v prostorách skladu narazili.

Jak se díváte na teorie, že společnost Imex je do výbuchů zapletená?
Tato úvaha je naprosto absurdní a tvrdit ji může jen ten, kdo není seznámen se zjištěnými skutečnostmi a důkazy získanými při policejním vyšetřování, nebo duševně nemocný konspirátor.

Odškodnila společnost Imex Group rodiny pracovníků, kteří při výbuchu zahynuli?
K otázce odškodnění rodin zahynulých pracovníků se společnost vyjadřovat nebude s ohledem na pozůstalé, vůči nimž společnost splnila dle svého názoru veškeré své povinnosti.

Vyšetřování příčin a okolností výbuchů ve vrbětických skladech trvá již sedmý rok. Bez ohledu na prohlášení premiéra příslušníci Národní centrály proti organizovanému zločinu případ stále prověřují. Co říkáte na to, že ještě stále není u konce?
Jedná se o velmi složitý případ se závažnými mezinárodně politickými dopady. Společnost Imex v tomto případě plně postup NCOZ chápe, kdy s ohledem na možné dopady na Českou republiky nelze nic uspěchat. Pečlivost a důslednost je zde zcela na místě a má dle názoru společnosti přednost před neuváženými a zbrklými předčasnými prohlášeními.

Myslíte si, že se dal pyrotechnický průzkum urychlit? Za méně peněz, například? Náklady na pyrotechnické vyčištění vrbětického areálu se odhadují až na miliardu korun…
Toto je otázka pro znalce. Je na veliteli zásahu a Vojenském technickém ústavu, aby zveřejnily případné analýzy k možnostem vyčištění areálu za pomoci nestátních firem. Nelze vyloučit, že se tak mohlo stát daleko dříve a podstatně levněji. I toto by mělo být předmětem šetření policie, zda není podezření, že někdo se státními prostředky nakládal nehospodárně. Společnost očekávala masivnější nasazení pyrotechniků.

Ostrahou pronikali amatéři

Jak je to s nalezenými zbraněmi a municí, které nebyly poškozeny? Dostaly se k vám nějaké zpět? Převzali jste si tento materiál od policie?
K dnešnímu dni společnost od policie převzala osm kusů nepoškozených zbraní. Dalších cca šest kusů poškozených, ale funkčních zbraní se připravuje k předání. Zbytek z původních cca 12 tisíc kusů jsou buď nefunkční torza nebo jejich části. Nic z toho, co se posbíralo, se nedá opravit ani jinak využít a bude společností zlikvidováno.

Jak Imex reagoval bezprostředně po prvním výbuchu? Jak po druhém?
Jelikož byla značná část materiálu, skladovaná v prvním skladu, prodána, zaplacena a nachystána k vyskladnění, byl to pro společnost šok, neboť nemohla uvěřit, že k něčemu takovému mohlo dojít. V případě druhého skladu se úžas a překvapení jen prohloubily, neboť areál byl od prvního výbuchu pečlivě střežen desítkami či stovkami příslušníků armády i policie. K rozčarování došlo následně, kdy se zjistilo, že takto přísnou ostrahou, organizovanou velitelem zásahu, volně pronikali neškolení občané, kteří zde kradli zbraně i munici a následně byli po právu odsouzeni díky kvalitní práci zlínských kriminalistů. Nicméně pokud se takové průniky podařily těmto amatérským recidivistům v době, kdy byl areál střežen profesionály, pak něco podobného nebyl pro školené rozvědčíky žádný problém.

Velitel zásahu a ředitel Krajského ředitelství policie Zlínského kraje Jaromír Tkadleček pro Zlínský deník:

Podle reakce Jaromíra Tkadlečka nepřísluší veliteli zásahu komentovat soukromé názory právního zástupce společnosti Imex Group s.r.o.

„Jím uváděné různé varianty a možná propojení jsou subjektivními názory a spekulacemi jedné z významně zainteresovaných osob,“ uvedl.

„Do 16. října 2014 (1. výbuch) nebyla Policie ČR v areálu nijak zastoupena a celý areál byl plně v kompetenci vlastníků a nájemců (VTÚ a jejich právně majetkové vztahy a vazby). Od 16. října 2014 do 3. prosince 2014 (2. výbuch) bylo místo mimořádné události střeženo jako místo havárie – výbuchu s vyšetřovací verzí nedbalostní trestný čin. Je vhodné zdůraznit, že se jedná o velmi rozlehlý areál umístěný v nepřehledném a těžce přístupném terénu a rozsah plochy, který byl v té době uzavřen, byl větší než 10 km2,“ doplnil ředitel Policie Zlínského kraje.

Současně vyzval právního zástupce společnosti Imex Group jestliže jsou mu známy okolnosti důležité pro orgány činné v trestním řízení, nechť je těmto orgánům poskytne.

„Veliteli zásahu informace tohoto druhu známy nejsou,“ zmínil Jaromír Tkadleček.

Po druhém výbuchu došlo podle velitele zásahu k zásadní změně právní kvalifikace s podezřením na úmyslnou trestnou činnost a věc převzal ÚOOZ dnes NCOZ, která ji prověřuje do současné doby.

„Od druhého výbuchu a po celý rok 2015 bylo střežení areálu kapacitně posíleno, včetně zapojení Armády ČR a jejich technických prostředků. Po vývozu a vyprázdnění všech muničních skladů, v nichž se nacházela munice a další nebezpečný materiál, byl celý model střežení přehodnocen, byl vybudován mechanicky zábranný prostředek ve formě oplocenky, čímž došlo k zásadnímu snížení lidských zdrojů v rámci střežení a místo bylo adekvátně zabezpečeno pro činnost složek IZS. Považuji za vhodné zdůraznit výše uvedenou časovou osu a nutnost objektivního hodnocení situace v daném prostoru a čase,“ zdůraznil Jaromír Tkadleček.

„Z pozice velitele zásahu se neztotožňuji s názory a závěry právního zástupce společnosti Imex Group s.r.o., které prezentoval jak v dřívější době, tak i v současnosti.

Jako velitel zásahu jsem se k problematice prohlídek muničních skladů kompetentními složkami v období mezi 1. a 2. výbuchem již mnohokrát vyjadřoval a tato stanoviska jsou dohledatelná ve veřejných zdrojích. Jakékoliv subjektivní dedukce bez objektivních znalostí tehdejší aktuální situace mi nepřísluší jako veliteli zásahu komentovat,“ reagoval na dotazy Zlínského deníku velitel zásahu ve Vrběticích.

Současně upozornil, že v průběhu celého bezpečnostního opatření (činnosti složek IZS) nebyl nikdo ze strany nezúčastněných osob usmrcen ani poškozen na zdraví.

„Na straně zasahujících příslušníků složek IZS a Armády ČR taktéž nedošlo k žádné významné mimořádné události. Je logické, že na takto významný, komplikovaný, časově dlouhodobý a finančně náročný zásah složek IZS se mohou vyskytnout různé názory,“ shrnul krajský ředitel Policie Zlínského kraje v reakci na uvedený rozhovor.

Veliteli zásahu nepřísluší komentovat soukromé názory právního zástupce společnosti Imex Group s.r.o.

Jím uváděné různé varianty a možná propojení jsou subjektivními názory a spekulacemi jedné z významně zainteresovaných osob.