Provozovatelem internetového portálu je zlínské Technologické inovační centrum a portál spuštěný 1. srpna má za sebou úspěšný první měsíc fungování na adrese: www.inovacnipodnikani.cz .

Portál informuje o základních pojmech a teoriích inovací a přibližuje inovační prostředí ve Zlínském kraji včetně podrobností o podpůrných institucích a klastrech. Nabízí také databázi inovačních firem.

Web poskytuje informace o průmyslovém vlastnictví, dokumentech a legislativě týkající se inovačního podnikání.

„Podnikatelé ze Zlínského kraje jsou v inovacích velmi aktivní – agentura CzechInvest má, mimo jiných, na starosti evropský dotační program INOVACE, který podporuje zavádění novinek ve výrobě. A právě ze Zlínského kraje pochází plných deset procent ze všech 209 podaných žádostí o dotaci v první výzvě,“ upozorňuje Alexandra Rudyšarová, pověřená generální ředitelka agentury CzechInvest.

„Portál je určený především malým a středním podnikatelům, kteří chtějí začít se zaváděním inovací, případně už inovačně podnikají, a hledají pro své plány finanční zdroje nebo partnery,“ říká Daniela Sobieská, ředitelka Technologického inovačního centra.

„Založení portálu navazuje na Regionální inovační strategii Zlínského kraje, která má identifikovat inovační možnosti regionu a podpořit jejich realizaci.“

Na Internetovém portálu mohou firmy nalézt i společníky pro realizaci svých nápadů v sekci Spolupráce.

„Portál pomůže propagovat inovační aktivity místních firem daleko za hranicemi regionu. Přispěje také k navázání spolupráce mezi jednotlivými podniky i veřejnými institucemi a jeho cílem je i přehledně informovat o důležitých technologiích, příležitostech, změnách i o dalších zajímavých novinkách,“ doplňuje Sobieská.

„Stránky se zaměřují na Zlínský kraj, průběžně ale chceme doplňovat informace i z dalších regionů.“