Doc. MUDr. Ishraq Dhaifalah, PhD.Pocházíte z Jemenu, studovala jste tam, později ale i v Egyptě, Belgii a České republice. Co vás motivovalo zůstat natrvalo právě v České republice?

V České republice žiju od roku 1994 a jezdila jsem sem už dřív, protože jsem tu měla rodinu. Po tatínkovi jsem zdědila vášeň pro politiku, takže mě bavilo sledovat změny po Sametové revoluci. Dlouho jsem tu studovala a zejména Olomouc se stala součástí mého života natolik, že už jsem tu chtěla zůstat. Mám tu mnoho přátel. Prostě jsem se do této země zamilovala. Navíc i podmínky pro ženy jsou tu lepší než v některých jiných zemích.

Během studií se vám narodili dva synové. Jak jste školu zvládala, měl vám s dětmi kdo pomáhat?
Můžu říct, že jsem velkou pomoc neměla, protože moje rodina už byla v Praze. Z velké části jsem musela spoléhat sama na sebe. Naštěstí v Jemenu i dalších zemích, kde jsem studovala, byly velmi kvalitní jesle. Svůj čas jsem dělila jen mezi děti a studium, o volném času jsem si mohla nechat zdát. Prostě jsem musela tvrdě pracovat a to ve mně zůstalo až dodnes. Bavilo mě to a zatím ještě baví.

Váš původní obor studia je gynekologie a porodnictví, proč právě tato oblast medicíny?
Cítím v sobě, že je mou povinností, jako ženy a matky, pomáhat ostatním ženám. Pocházím z Jemenu, kde jsou komplikace v těhotenství časté a mateřská úmrtnost vysoká. Porodnictví a gynekologie je široký a náročný obor s vysokou odpovědností, ale i s velkým potěšením, kdy můžeme přivést na svět nový život. Později jsem tento obor částečně opustila a specializovala jsem se na fetální medicínu a prenatální diagnostiku. To mi umožnilo zase jinak pomáhat těhotným ženám.

Dlouhodobě se věnujete lékařské genetice a fetální medicíně. Můžete tyto obory ve stručnosti představit?
Lékařská genetika je základ celé medicíny. Věnuje se vzniku života, na základě genetiky jsme tím, čím jsme. Genetika výrazně ovlivňuje naše vrozené nemoci, schopnosti, inteligenci i vzhled. Fetální medicína spadá pod obor gynekologie a zabývá se plodem, latinsky fetus, který je pro nás už pacientem. V současné době jsme schopni ho vyšetřit a léčit v těle matky. Fetální medicína je příklad, jak porozumění genetice pomáhá vyřešit některé vrozené vývojové vady. Náš cíl je pomáhat rodinám, aby měly zdravé děti.

Jaký význam měla pro vaše studium nebo vůbec váš život Univerzita Palackého v Olomouci?
Jsem Univerzitě Palackého i Fakultní nemocnici Olomouc vděčná za možnost postgraduálního studia a specializace. V poslední době mě však trochu zklamal přístup univerzity i nemocnice k oboru fetální medicíny, ale to by bylo na delší vyprávění.

Na základě studia fetální medicíny v Londýně jste v České republice uvedla do praxe screeningovou metodu vyšetření těhotných žen. V čem toto vyšetření spočívá a co dokáže?
Prosazení metody screeningu v České republice považuju za svůj největší úspěch. Byla jsem prvním školitelem této metody u nás za osobní podpory profesora Nicolaidese, zakladatele Fetal Medicine Foundation v Londýně. Tento světově uznávaný odborník dokonce třikrát navštívil Olomouc a dostal čestný doktorát Univerzity Palackého. Prvotrimestrální screening je ultrazvukové vyšetření, které dokáže odhalit riziko chromozomálních a vývojových vad, hlavně nejčastějšího Downova syndromu. Při vyšetření se zaměřujeme na markery, to jsou ukazatele normálního či abnormálního vývoje plodu. Jedním takovým markerem je například přítomnost nosní kůstky. Při zjištění vysokého rizika můžeme nabídnout další vyšetření pro jeho potvrzení a domluvíme se s rodiči na dalším postupu.

Kde všude už se u nás možnost screeningového vyšetření rozšířila?
Screeningové vyšetření dnes nabízí řada center v České republice, nemůžu však zaručit, že všude je vyšetření kvalitní. Pro kvalitní screening je třeba vyhledat kvalifikovaného, zkušeného lékaře. Lékař, který provádí screening, musí mít znalosti z embryologie, anatomie a genetiky, aby dokázal určit, co je a co není normální ve vývoji plodu.

Je tato metoda dostupná všem?
Metoda screeningového vyšetření už je dnes dobře dostupná, i když v různé kvalitě, jak jsem zmiňovala. Bohužel není dosud hrazená pojišťovnou, takže si toto vyšetření musí ženy platit samy. Cena kvalitního screeningu se pohybuje mezi tisícem až patnácti sty korunami. Nechápu, proč je tak těžké přistoupit na hrazení tohoto vyšetření, když jde o největší možnou prevenci a naše zdravotnictví přitom v jiných oblastech na prevenci klade důraz. Když mohou pojišťovny hradit očkování, jistě by mohly i screening.

Byla řeč o vašem největším úspěchu. Čeho chcete naopak ještě dosáhnout?
Můj dlouhodobý cíl je, aby každá těhotná žena v Česku měla přístup ke kvalitnímu screeningu, který by byl hrazen pojišťovnou, protože dobře vím, že ne každá žena si může vyšetření dovolit. Budu se dále zasazovat o ustavení nějaké komise, která by kontrolovala kvalitu prenatálního screeningu a zajistila povinný registr všech zachycených vývojových vad plodu, nejlépe pod Ministerstvem zdravotnictví. Jen tak jsme schopnit dále zlepšovat naši péči a efektivněji využívat zdravotní systém. Zatím se mi to nepodařilo prosadit, ale budu se snažit dál. Miluju svou práci a budu také stále pracovat na svém vzdělávání a pomáhat ve vzdělávání ostatních.

V letech 2013 a 2014 jste působila jako přednostka Ústavu lékařské genetiky a fetální medicíny ve Fakultní nemocnici Olomouc, od konce roku 2014 však působíte v soukromém sektoru. Co vás vedlo k této změně?
Mé rozhodnutí padlo na základě reorganizace pracoviště fetální medicíny, s níž jsem nesouhlasila. Patnáct let jsem tvrdě pracovala s konceptem, že genetika je nezbytně nutná pro fungování fetální medicíny. Vedení nemocnice se nicméně rozhodlo začlenit Ústav fetální medicíny pod Porodnicko-gynekologickou kliniku a oddělit jej od Ústavu lékařské genetiky. Potom došlo k dalším změnám, což pro mne bylo těžké akceptovat. V Olomouci donedávna fungoval unikátní model, Ústav fetální medicíny byl uznávaný nejen u nás, ale i v zahraničí.

Vaše práce vás jistě naplňuje vzhledem k tomu, jak usilovně a vytrvale se jí a dalšímu vzdělávání v oboru věnujete. Co vás na vaší práci těší nejvíc?
Nejvíc mě potěší úsměv na tváři rodičů, když vidí své budoucí dítě na ultrazvuku a uslyší ozvy jeho srdce. Na druhé straně mě ale moc bolí slzy v očích těch, kterým nemohu dát dobrou zprávu.

Najdete si čas i na koníčky? Jak trávíte volný čas?
Volného času opravdu moc nemám, ale nevadí mi to. Pokud nějaký volný čas najdu, věnuji ho své rodině, především vnučce Rubi. Ráda se občas zajdu projít do přírody, poslechnu si hudbu nebo si zacvičím. Baví mě aerobic, ale nestíhám docházet pravidelně na hodiny, tak raději navštěvuji fitness centrum, kde mě čas neomezuje.

Doc. MUDr. Ishraq Dhaifalah, PhD.
- narodila se 26. září 1964 v městě Saana v Jemenu
- od roku 1994 žije v České republice
- vystudovala gynekologii a porodnictví, později se zaměřila na lékařskou genetiku a prenatální diagnostiku
- je jedním ze dvou českých držitelů Diplomu fetální medicíny z Fetal Medicine Foundation v Londýně
- uvedla v České republice do praxe metodu screeningového vyšetření chromozomálních a vývojových vad v prvním trimestru
- je vedoucí Centra fetální medicíny a lékařské genetiky ve Zlíně (od 2007), soukromně ordinuje v Ostravě (od 2011) a v Olomouci (od 2014)
- více informací na www.fetmed.cz

Radka Zavadilová