„Vobchodě je kdostání asi deset odrůd jablek, které se pěstují vcelé Evropě a zajišťují stabilní výnosy. Ale zapomnělo se, že existují ipůvodní české odrůdy, které se dostaly na okraj zájmu. To jsou například ty voblasti Bílých Karpat,“ vysvětluje Otakar Rop zfakulty technologické, který celý výzkum organizuje.

Ikdyž pracovníci budou valašská jablka zkoumat několik let, už teď došli kzajímavým výsledkům. „Vněkterých valašských odrůdách je více vitamínu C než vovoci zobchodu. Tato jablka mají díky své odolnosti ivyšší množství antioxidantů, které zabraňují nádorovým onemocněním,“ popisujeRop.

Vzorky pro výzkum univerzitě zajišťuje valašskokloboucká ekologická organizace Kosenka, která každoročně pořádá výstavu tradičních odrůd ovoce vrámci Valašského mikulášského jarmeku. Pracovníci univerzity si poté pro svůj výzkum vyberou několik exemplářů.

„Letos si od nás odvezli asi deset druhů, které budou zkoumat studenti univerzity vrámci svých bakalářských, diplomových a doktorandských prací,“ potvrdil předseda sdružení Miroslav Janík. Podle něj se na valašských zahradách nejčastěji nachází odrůda snázvem jadernička moravská, která je odolná, nekazí se a používá jako specialita do kvašenízelí.

Kvality tohoto dnes už ojedinělého druhu potvrzuje iOtakar Rop. „Obsahuje chemické a aromatické látky, proto je také nejvhodnější na výrobu pálenky,“ sdělil Rop a dodal, že závěry výzkumu podzimní jablečné úrody by mohly být známy už vlétě.