V Zoo Zlín se tak budou moct opětovně rozběhnout dva projekty, které kvůli opatřením v souvislosti s pandemií covidu byly pozastaveny, a to expozice Jaguar Trek včetně nové trasy pro vláček a realizaci a Chovného zařízení pro slony africké v rámci projektu Karibuni.

Právě vybudování tohoto zařízení, s předpokládanou výší investice za 107 milionů korun, umožní podle ředitele Zoo Zlín Romana Horského udržení chovu slonu afrických ve zlínské zoo. Podle pracovníků zahrady, bude společné vnitřní ustájení pro slony patřit mezi tři největší zařízení svého druhu v rámci světových zoo. Celková plocha vnitřního zařízení pro slony bude činit 3 600 m2. Hlavní část haly bude tvořit společná stáj pro stádo a jednotlivé stáje a boxy. Součástí budou také prostory pro návštěvníky, zázemí chovatelů, technická a skladovací prostory.

„V příštím roce se tak může konečně rozběhnout další realizace projektu Karibuni. Na dokončený výběh B pro slony naváže výstavba chovného zařízení pro slony. Pokud půjde vše podle předpokladů, bude stavba dokončena v roce 2022,“ upřesnila Romana Bujáčková.

Podle ní je současný stav budování chovného zařízení pro slony ve fázi, kdy je kompletně zpracovaná projektová dokumentace.

„Na začátku roku 2021 bude vyhlášena veřejná zakázka na zhotovitele stavby,“ doplnila mluvčí zoo.

Co se týká expozice Jaguar Trek fáze I, zde mají podle informací ze zlínské zoo, dosáhnout předpokládané investice okolo 37,5 milionů korun.

„Vznikne ve svahu pod tropickou halou Yucatan. Její součástí bude vnitřní ubikace pro jaguáry včetně zimního výběhu, rozhlehlý venkovní letní výběh pro jaguáry a voliéra pro zástupce amerických druhů ptactva. Dokončení předpokládáme v závěru roku 2021, otevření pak na začátku hlavní sezóny 2022,“ uvedla mluvčí Zoo Zlín Romana Bujáčková.

V současnosti má podle ní již Zoo Zlín kompletně zpracovanou projektovou dokumentaci, na začátku roku 2021 bude vyhlášena veřejná zakázka na zhotovitele stavby. V místě výstavby nyní již také probíhají přípravné práce pro zahájení budoucí výstavby - odstranění původních ubikací a oplocení, kácení stromů.

Dočkají se i želvy

Ve zlínské zoo plánují současně také vytvořit další novou expozici a to pro želvy a damany. Ti budou nově obývat louku před pavilonem afrických kopytníků.

„Doposud byla využívána pro pravidelná sympozia afrických řezbářů, na začátku příštího roku zde zahájíme výstavbu nových expozic pro želvy a damany. Plánujeme je otevřít již pro hlavní sezónu 2021,“ seznámila Romana Bujáčková. Doplnila, že tato investice bude ve výši 10 milionů korun, z toho 5,6 milionů pokryjí dotace ze Zlínského kraje.

Letošní rok dosáhla návštěvnost zlínské zoologické zahrady 506 tisíc návštěvníků. „Loni to bylo o 165 tisíc návštěvníků více,“ poznamenal ředitel Horský i poukázáním na covidové dopady. Podle něj tak zoo přišla v příjmech o zhruba 15 milionů korun ve srovnání s rokem 2019.

Chovatelské úspěchy

Přesto se mohou pracovníci zoo znovu pochlubit svými chovatelskými úspěchy. Například Zoo Zlín má nově narozená tři mláďata vydry. Letos se také dočkali v zahradě velkého rekordu. „Červenec 2020 se může pochlubit mimořádným zájmem návštěvníků, zahradu jich navštívilo téměř 150 tisíc. Je to jedna z nejvyšších návštěvností za daný měsíc za více než 70letou historii zoo,“ vyzdvihla Romana Bujáčková.

„Náročný rok 2020 se nám podařilo zvládnout také díky neuvěřitelné podpoře ze strany návštěvníků, příznivců Zoo Zlín a také různých společností. Svou návštěvou, nákupy v e-shopu a nákupy vstupenek, sponzorováním nebo příspěvkem do sbírky pro Zoo Zlín nám velmi, velmi pomohli a my všem moc děkujeme!“ vzkazují svým návštěvníkům pracovníci ze Zoo Zlín.

Expozice Jaguar Trek
Letní expozice pro jaguáry bude mít nadstandardní rozlohu přes 2 000 m2, zakryje ji ocelová síť. „Návštěvníkům tak nabídneme velmi přirozený pohled na jaguáry. Na návštěvnické trase kolem expozice vznikne zastřešený altán s výhledem do letního výběhu jaguárů. Součástí výběhu bude také jezírko, lidé budou mít možnost pozorovat jaguáry při koupání a dokonce i při potápění v jezírku. V zimním období návštěvníci budou moci zavítat do části vnitřní ubikace jaguárů, která svým pojetím bude připomínat tropický prales,“ poslala Romana Bujáčková.

Projekt Karibuni
Projekt Karibuni byl zahájen na podzim 2017 výstavbou prvního ze dvou výběhů pro slony. Právě slonům africkým bude patřit téměř třetina z celkových 21 ha rozlohy Karibuni. První výběh B byl dokončen v létě 2018. Jeho výstavba si vyžádala částku 24 milionů Kč. Částkou 10 milionů Kč se na realizaci podílel Zlínský kraj, bez tohoto příspěvku by zoo výběh nedokončila," připomněla Romana Bujáčková. V létě 2019 zoo dobudovala oplocení nejen nového výběhu, ale i celé oblasti Karibuni. Právě toto oplocení bylo podmínkou, aby slonice mohly nový výběh využívat. Na jaře 2020 chovatelé začali slonice zvykat na průchod koridorem, který spojuje stávající výběh s novým. "Pro slonice to byla naprosto nová, neznámá věc a chvíli trvalo, než průchod koridorem zvládly. V srpnu 2020 jsme návštěvníky poprvé pozvali do Karibuni a dopřáli jim pohled na slonice v novém rozhlehlém výběhu," zmínila mluvčí. Podle ní patří tento výběh mezi největší výběhy slonů v evropských zoo. Sloni mají k dispozici tříhektarovou travnatou plochu, přírodní bahniště, jezírko se sprchou pro koupání a také přístřešek pro krmení a odpočinek. V současné době slonice využívají pouze výběh u pavilonu slonů, do Karibuni opět zamíří na začátku jara 2021.

Dokončení generální opravy střechy zámku Lešná
Podle předpokladu pracovníků Zoo Zlín, bude v srpnu 2021 dokončena tříletá generální oprava střechy zámku Lešná. Celková rekonstrukce střechy si vyžádá částku 40 milionů. Zřizovatel město Zlín k příspěvku v roce 2018 ve výši 17 milionů poskytl letos příspěvek 15 milionů, v roce 2021 přislíbil dotaci 5 milionů. Na opravě střechy zámku Lešná se podílel také Zlínský kraj s dotací ve výši 4,4 milionů Kč. V rámci oprav proběhla obnova 12 ze 17 komínů, zbývajících 5 má být opraveno, díky příznivému počasí, do konce letošního roku. Na jižní a hlavní věži a téměř polovině střechy řemeslníci již položili novou střešní krytinu. Naplno tak vynikla krása původní ornamentální výzdoby, která byla poškozena při necitlivé opravě střechy v šedesátých letech minulého století. Nové střešní tašky v zelené, žluté a cihlově červené barvě zoo dovezla od německého dodavatele, hřebenáče pak na zakázku zhotovili v Poštorné. Rozsáhlé restaurátorské práce se týkaly velkého množství klempířských prvků (okapové systémy, háky na okapy, báně na špicích střech, vodní chrliče), dřevěných vikýřů, okenních křídel a skleněných vitráží, ozdobných štítů. Kompletně byl také opraven světlík kryjící vitrážový světlík nad schodištěm ve vstupní hale zámku. Nyní probíhají opravy v půdních prostorech, jako např. demontáže a opětovné instalace záklopů nebo čistění nánosů. Při těchto pracích úzce spolupracujeme s odborníkem na netopýry Evženem Tošenovským. Při opravě hlavní věže byly dne 15. září do věžní báně uloženy 2 časové schránky s poselstvím Zoo Zlín pro příští generace.

Další plány Zoo Zlín pro rok 2021

• Nová africká voliéra pro zoborožce kaferské

Dvě nové voliéry pro orly korunkaté a zoborožce hrubozobé v africké části před pavilonem žiraf doplní v roce 2021 další nová voliéra pro zoborožce kaferské. Rozměry voliéry budou 16 m na délku, 8 m na šířku, 6 m na výšku. Na zhotovení voliér zoo využije opět přírodní materiály – nosné sloupy budou z eukalyptového dřeva. (stejně jako např. voliéra výrů bělavých v africké oblasti zoo). V současné době zoo chová 4 samce a 3 samice, v letošním roce se navíc podařilo i odchovat 1 mládě.

• 2 nové přístřešky ve výběhu B pro slony v Karibuni

• Lanové centrum poblíž restaurace Farmy U Koaly

Na začátku hlavní sezóny otevřeme nové rozsáhlejší lanové centrum s atrakcemi pro dětské i dospělé návštěvníky

• Nové dětské atrakce v zábavném koutku u restaurace Farma U Koaly

Již nevyhovující herní prvky v podobě dřevěného hradu a různých houpadel jsme postupně odstranili, nahradí je nové „překvapení“.

• Příchod nových druhů – damani, kamiš růžkatý (robustní pták velikosti krocana z bažinatých oblastí Jižní Ameriky), pravděpodobně jaguáři

Zhodnocení roku 2020

• Jarní uzavření zoo po dobu 6 týdnů (16.3-26.4.) přineslo ztrátu 10 milionů Kč, s kterou se museli ve zlínské zoologické zahradě vyrovnat. „Znamenalo to každý den pracovat s rozpočtem, hledat úspory a nové možnosti. V rámci nákladových položek však zoo nemá moc možností, kde šetřit, Pro zvířata musí zajistit veškeré potřeby od krmení až po chovatelské podmínky, snižování platu zaměstnanců jsme brali jako krajní řešení ekonomického propadu. Přistoupili jsme však k zrušení řady plánovaných oprav a snažili se tak vytvořit určitou finanční rezervu pro případnou druhou vlnu pandemie a s ní spojené uzavření zoo,“ popsala mluvčí zoo Romana Bujáčková.

• Podzimní uzavření 8 týdnů (od 9.10. do 2.12.) a opětovné uzavření od 18.12. – „Vzhledem k výše uvedenému již nebude tento dopad tak zásadní, jako na jaře. Ztráty teprve sčítáme, určitě se ale budou pohybovat v řádech statisíců Kč. Tím, že jsme přes léto opravdu „utáhli kohouty“, však dokážeme celou náročnou situaci zvládnout. Trojí uzavření zoo pro nás znamenalo snížení vlastních příjmů o cca 15 milionů Kč ve srovnání s rokem 2019,“ doplnila mluvčí.

Podpora Zoo Zlín v roce 2020

• Sponzorské dary: 1,7 mil. Kč (v roce 2019 1,4 mil Kč včetně mimoř. daru 400 000 Kč)

• Počet sponzorů: 464 (164 v roce 2019)

• E-shop 2,7 mil. Kč (1 mil. Kč v roce 2019)

• Vstupenky firmy 1,4 mil. Kč

• Sbírka pro Zoo Zlín 233 000 Kč