Hned dvě želízka v ohni mají místní v Uherském Brodě. Prvním z nich je přírodní park Škrlovec na okraji sídliště Olšava.

„Podařilo se nám revitalizovat plochy zeleně v lokalitě Mlýnský potok, která tvoří přechod mezi městskou a volnou krajinou u začátku cyklostezky. Byly vybudovány také čtyři mělké tůně pro vlhkomilné rostliny a živočichy a úpravou terénu došlo k zadržení vody v krajině. Lokalitu jsme osázeli místními druhy dřevin,” přibližuje Pavel Chramosta z oddělení dotací a rozvoje města v Uherském Brodě.

Nádrž zachycuje vodu a snižuje roziko povodní

Druhý adaptační počin z Uherského Brodu představuje retenční nádrž na levém břehu Olšavy v místní části Újezdec u Luhačovic.

„Dva a půl hektarová vodní nádrž za mlýnem s přilehlým mokřadem, kterou napájí obnovený mlýnský náhon, jsme vybudovali účelem zadržení vody v krajině a snížení povodňových rizik. Díky tomu došlo k zadržení vody v krajině, zvýšení její ekologické stability a biodiverzity v území, což přispělo k rozmnožování ohrožených druhů živočichů, vytvoření prostoru pro hnízdění ptáků a vznik prostředí pro vodní a mokřadní floru. Za čtyři měsíce existence se nádrž a mokřady staly již vyhledávaným výletním místem obyvatel města,” doplňuje Pavel Chramosta.

Zuby na titul o nejlepší adaptaci si v kraji brousí také projekt pasivního patrového rodinného domu ze Zlína. Ten se pyšní zelenou střechou kombinovanou s fotovoltaickými panely, využitím dešťové vody pro splachování a zálivku střechy i pozemku.

O vítězi se rozhodne na podzim

Podobných inspirativních řešení se v druhém ročníku Adapterra Awards nakonec sešlo třikrát více než vloni, celkem 78. Z nich vybere porota složená z klimatologů, ekologů a dalších odborníků finalisty, kteří postoupí do letního hlasování o cenu sympatie, a také vítěze jednotlivých kategorií. Členové poroty před vyhlášením některé projekty navíc navštíví osobně. Vítězové si svá ocenění převezmou 4. listopadu na celostátní konferenci věnované adaptačním opatřením v Praze.

Všechny kvalitní projekty pak získají místo v inspirační databázi Adapterra a v průvodci nejlepšími adaptačními projekty letošního roku. Na vítěze čeká i odborná zahraniční exkurze za příklady adaptačních opatření a pro vítěze v kategorii Volná krajina také Cena Nestlé ve výši sto tisíc korun.