Začátkem května začíná firma KKS, spol. s r.o. s realizací poslední etapy Centrálního parku Jižní Svahy, díky níž dojde k vybudování nejen vodního biotopu o rozloze tisíc metrů čtverečních, ale také zpevněných ploch, vyhlídkové lávky přes průchod terénního valu a finální podoby modelací terénu.

Informaci uvedl mluvčí města Zlína Tomáš Melzer s tím, že celý prostor bude doplněn o nový atypický mobiliář a rozsáhlé výsadby zeleně.

„Centrální park na Jižních Svazích o rozloze dvanáct hektarů bude touto poslední etapou dokončen do plánované podoby. Bude završeno naše společné úsilí o vytvoření celistvé parkové plochy, které bylo zahájeno již v roce 1995,“ uvedl Bedřich Landsfeld, náměstek primátora pro oblast životního prostředí.

Voda ze střech paneláků

Terénní modelací bude vytvořen vodní biotop, jehož zdrojem vody jsou střechy okolních bytových domů.

Srážková voda bude přivedena samostatnou dešťovou kanalizací do akumulační nádrže, jejíž pomocí bude ve vodním biotopu udržována stálá hladina.

Voda bude využívána nejen jako zdroj pro vodní biotop, ale v letních měsících bude sloužit pro zálivku stromových výsadeb.

„Současně bychom chtěli poprosit obyvatele nejbližších domů o shovívavost a trpělivost, neboť po dobu téměř jednoho roku bude ohrazený prostor vystaven stavební a dopravní zátěži spojené s budováním vodního biotopu,“ uvedl za zlínskou radnici Tomáš Melzer.

„Doba výstavby je naplánována na 12 měsíců a tak již v létě roku 2022 budou moci obyvatelé největšího zlínského sídliště trávit volné chvíle v zelené oáze. Pro možnost odpočinku bude park doplněn o moderní mobiliář,“ doplnil Bedřich Landsfeld.