Totiž správný inzerát není určitě ten, kde je odkaz pouze na telefonní číslo či webovou stránku, ale měly by v něm být informace o firmě, dále i o nabízené pracovní pozici, včetně požadavků na vhodného kandidáta, adresa pracoviště, termín nástupu a termín zaslání odpovědi a jméno kontaktní osoby.

Zájemci se dozvídají, co znamená jednat asertivně, což je dnes důležité. Asertivita je důležitá vlastnost každého uchazeče o zaměstnání. Jedná se o způsob zdravého sebeprosazování se. Pokud budeš jednat asertivně, říkají lektoři studentům na seminářích a diskuzích, dokážeš přesně a jasně definovat, o co ti jde, jak situaci vidíš, co si o ní myslíš a jak ji prožíváš, pak je to to pravé. Schopnost dobře argumentovat a tázat se, umět vyjednávat a vést rozhovor se nazývá komunikativnost, která též vedekdobrým výsledkům. Není ani na škodu být kreativní, což je schopnost vymýšlet a rozvíjet nové nápady, dívat se na stávající věci z jiného úhlu pohledu.

Vinzerátech se objevují i pojmy jako organizační schopnosti neboli dovednost smysluplně plánovat a řídit svůj čas, schopnost týmové práce. Je totiž důležité umět fungovat v kolektivu a spolupracovat na pracovních úkolech s ostatními kolegy. Jedním z pojmů objevujících se v inzerátech nejčastěji je flexibilita. Což je schopnost přizpůsobit se novým požadavkům a úkolům a umět na ně pružně reagovat.

Je vhodné, a mladí lidé takoví většinou jsou, být flexibilní, obvykle je tento pojem spojen především s pracovní dobou, ale všeho s mírou. Ano, nějaký ten přesčas,někdy i třeba práce o víkendu, ale nestat se rozhodně „otrokem“ zaměstnavatele. V inzerátech se objevuje i pojem pro aktivní přístup ke svěřeným úkolům, slovo o výkonnosti neboli schopnosti nedávat najevo žádné příznaky únavya dosahovat dlouhodobě dobrých výsledků. Termíny, které jsou nám v inzerátech zcela zřejmé, někdy přejdeme jako obecnou samozřejmost, moc nad nimi bohužel nepřemýšlíme.