První dva měsíce letošního roku byly velmi dobré, po nástupu COVID – 19 šly do ztráty.

„K 31. květnu 2020 hospodařila Uherskohradišťská nemocnice se ziskem 25,491 milionu korun a Kroměřížská nemocnice se ziskem 10,241 milionu korun, zatímco Vsetínská nemocnice zaznamenala ztrátu 9,653 milionu korun a Krajská nemocnice Tomáše Bati ztrátu 27,929 milionu korun,“ uvedl hejtman Jiří Čunek, zodpovědný za oblast krajského zdravotnictví.

Návrhy území z architektonického studia CASUA.
Bude další mrakodrap ve Zlíně? Kraj představil první návrhy řešení areálu KNTB

„Tyto výsledky, ať už se jedná o zisk či ztrátu, jsou pochopitelně zcela zásadně ovlivněny jednak výdaji nemocnic v souvislosti se zabráněním šíření koronaviru, ale také mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví, kterými bylo nemocnicím nařízeno omezení jejich běžného provozu, čímž došlo k výraznému poklesu jejich výkonů a tedy i příjmů,“ dodal Jiří Čunek.

Výpadky příjmů a zvýšené náklady způsobené koronavirovou pandemií chce nemocnicím Ministerstvo zdravotnictví nahradit prostřednictvím kompenzační vyhlášky.

„Protože v tuto chvíli není známo konečné znění této vyhlášky, tedy ani přesný klíč, jak peníze budou rozděleny, nelze zatím další vývoj hospodaření nemocnic přesněji predikovat,“ uvedl Karol Muránsky, vedoucí odboru zdravotnictví krajského úřadu.

Krajští zastupitelé byli seznámeni také s hospodářskými výsledky nemocnic za rok 2019, které již byly auditovány a schváleny valnými hromadami. Čtyři nemocnice Zlínského kraje dosáhly k 31. 12. 2019 konečného výsledku po zdanění ve výši 86,408 milionu korun (z toho Kroměřížská nemocnice 27,433 milionu, Uherskohradišťská nemocnice 42,402 milionu, Vsetínská nemocnice 15,205 milionu a Krajská nemocnice T. Bati 1,368 milionu). Všechny nemocnice, kromě Uherskohradišťské, použijí zisk k dorovnání ztráty z minulých let.