Čtenáře zajímala informace, jaké úrovně museli dosáhnout žáci v přijímacím řízení v testech z českého jazyka a matematiky na konkrétních středních školách, aby se stali jejich studenty. Nejvíce se zajímali o přijímačky na gymnáziích, proto Deník oslovil s dotazy gymnázia ze Zlína a Otrokovic.

Ilustrační foto
Prvních šest mediků se přihlásilo na stáž k praktikům ve Zlínském kraji

Velký zájem je každoročně o studium na Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť. Letos přijímají do čtyřletého studia 120 studentů z přihlášených 330, do osmiletého studia se přihlásilo 237 studentů a přijato bude 60.

„Loni jsme na čtyřletý program přijali nakonec 132 uchazečů a hlásilo se 286, u osmiletého studia to bylo 60 přijatých uchazečů ze 197 přihlášených,“ říká zástupce ředitele Gymnázia Zlín - Lesní čtvrť Pavel Simkovič.

U čtyřletého studia bylo pro přijetí potřeba získat zhruba 65 procent v přijímacím testu, u osmiletého studia byla hranice pro úspěšnost zhruba 50 procent.

Proč je o tuto školu mezi dětmi a rodiči takový zájem?

„Tradice, náročnost, kvalitní pedagogický sbor, absolventi se dostávají na kvalitní vysoké školy,“ vyjmenovává.

Škola láká studenty především pestrou nabídkou volitelných předmětů, které jim umožňují se profilovat. Mají široké možnosti využívat zahraničních pobytů a spolupráce. A v neposlední řadě je gymnázium Lesní čtvrť známé svou velmi kvalitní výukou a vybavením školy pro moderní pojetí výuky.

Její žáci jsou potom úspěšní i v dalším studiu.

Ilustrační foto
Nezaměstnanost v kraji je druhá nejnižší v Česku. Chybí ale řemeslníci i řidiči

„Opakovaně dosahujeme úspěšnost přijetí přes 98 procent na vysoké školy a hlavně na náročné vysoké školy. Absolventi ve většině případů dokončí vysoké školy a uplatní se na trhu práce,“ dodal Pavel Simkovič.

Také studium na Gymnáziu a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky ve Zlíně je velmi žádané. Letos zaznamenali třetinový nárůst přihlášek.

„Odpovídá to navýšenému počtu možných podaných přihlášek uchazečem ze dvou na tři. Přihlášek máme letos 715, v loňském školním roce bylo přihlášek celkem 542, “ říká ředitelka gymnázia Alena Štachová.

Pro úspěšně složené přijímačky na čtyřleté studium museli žáci získat minimální 63 bodů v součtu obou písemných testů (27 z matematiky a 36 z českého jazyka). Pro osmileté studium bylo minimu 21 bodů z matematiky a 20 bodů z českého jazyka ( součtu 41 bodů).

Proč je o studium na škole takový zájem?

„Od vzniku gymnázia usilujeme o přátelské klima a budování příjemného studijního prostředí. Stále rozšiřujeme nabídku nadstavbových aktivit, zapojujeme se do všech typů předmětových soutěží a SOČ, kde obsazujeme přední místa na krajské i celostátní úrovni, což mohou naši studenti uplatňovat v přijímacím řízení na vysoké školy,“ vyjmenovává ředitelka gymnázia.

Přidá-li se k tomu vysoká úroveň jazykové přípravy – většina zdejších maturantů si nahrazuje profilovou maturitu z cizího jazyka certifikátem dokládajícím úspěšné složení mezinárodně uznávané jazykové zkoušky, a to i na nejvyšší možné úrovni C2, je jasné proč je gymnázium vyhledávanou adresou.

„Důraz klademe také na přírodovědně zaměřené předměty a moderní digitální technologie, pro které máme skvěle vybavená pracoviště a řadu zapálených učitelů,“ dodává Štachová.

Rodina. Generace. Soudržnost. Týmový duch. Ilustrační foto.
Věří, že jsou dobrým místem pro život. Šest měst a obcí v kraji absolvuje audit

Díky tomu, že je fakultní školou Přírodovědecké fakulty UPOL, Masarykovy univerzity v Brně a především Fakulty technologické UTB ve Zlíně, realizuje gymnázium celou řadu zajímavých aktivit ve škole i na vysokoškolských pracovištích pro studenty i učitele.

„Mají také nadstandardní možnosti výjezdů do zahraničí i další spolupráce se zahraničními partnery. V rámci programu Erasmus+  realizujeme kromě krátkodobých i dlouhodobé zahraniční mobility studentů, včetně ročních. Také jsme jediná škola ve Zlínském kraji, která žákům nabízí výuku vybraných povinných předmětů v cizích jazycích. To je obrovská životní zkušenost,“ zdůrazňuje ředitelka.

Gymnázium má už dvanáct let školní Televizi TGM, která je oficiálním partnerem Zlínského kraje pro americkou televizi Czech-American TV.

„Jsme partnerskou školou Centra pro talentovanou mládež (CTM), které nám výrazně pomáhá posouvat naše talenty z řad studentů,“ dodává Štachová s tím, že je škola jediným sportovním gymnáziem ve Zlínském kraji, kde vyrostly od roku 1999 řady skvělých sportovců, včetně olympioniků. Aktuálně nejlepším je letošní maturant, plavecký mistr světa Miroslav Knedla, který se připravuje na olympiádu ve Francii.

V dalším studiu mají absolventi 95 procentní úspěšnost

Dlouhodobě se množství úspěšně přijatých absolventů pohybuje nad hranicí 95 procent.

„Důležité však je dodat, že vysoký podíl tvoří náročné obory jako medicína, farmacie, či práva – a patříme k desítce středních škol, jejíž absolventi studují na informaticky orientovaných oborech VUT v Brně a patří k nejlepším. Výjimku netvoří ani studenti, kteří po získání znalostí, zkušeností a kvalitní jazykové výbavy pokračují na zahraničních univerzitách,“ uzavírá Alena Štachová ředitelka Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín.

Na neukázněné řidiče připravují v Otrokovicích radar, rychlost změří v Kvítkovicích; březen 2024
Nohu z plynu! Otrokovice chystají na neukázněné řidiče radar. Umí měřit i v noci

Gymnázium v Otrokovicích přijímá letos 30 studentů do osmiletého studia a 30 studentů do čtyřletého studia.

„V loňském roce jsme zaznamenali převis 3,23 uchazečů na jedno místo ve čtyřletém studiu a 2,5 uchazeče na jedno místo v osmiletém studiu. V letošním roce máme nárůst zájemců o čtyřleté studium, zhruba 3,9 uchazeče na jedno místo,“ říká ředitel Gymnázia Otrokovice Ivo Kramář.

Přijatý uchazeč by měl dosáhnout zhruba 50 procent bodů z přijímacích zkoušek (Český jazyk a matematika).

„Přidělujeme i další body v rámci kritérií, což může ovlivnit pořadí při přijetí,“ dodává ředitel.

Škola nabízí všeobecné vzdělání co nejširšího charakteru, umožňuje tak žákům volit si vysokou školu až v pololetí čtvrtého ročníku. Většina gymnázií vede žáky k dřívější specializaci, což může vést k omezení volby vysokých škol.

„Gymnázium Otrokovice je malou školou rodinného charakteru, která staví na úzkých vazbách žáků, rodičů a pedagogů. Má dlouholetou tradici v kulturní oblasti; více jak šedesátiletou tradici má studentské divadlo Variace, padesát šest let zde působí pěvecký sbor, velmi aktivní je hudební soubor,“ vyjmenovává Kramář.

Absolventi otrokovického gymnázia studují na všech vysokých školách v ČR včetně Univerzity Karlovy v Praze, Masarykovy univerzity v Brně, Palackého univerzity v Olomouci či VUT atd.

„Někteří žáci studovali i na zahraničních vysokých školách,“ dodává ředitel školy Ivo Kramář.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: První letošní bleší trh ve Zlíně

Zdroj: Iva Nedavašková