DEŠNÁ
První písemná zmínka: 1373
Počet obyvatel: 202
Zajímavosti obce: 
Největší zajímavostí obce Dešné je bezpochyby testovací polygon, který vybudoval tehdejší Družstevní agrokombinát Slušovice. Jedná se o bývalou komunikaci zřízenou pro testování závodních automobilů značky Audi. Postavena byla v polovině osmdesátých let a sloužila do devadesátých let.
V obci se dodnes dochovalo několik původních staveb, tzv. „dřevěnic“, typických pro oblast Valašska. Jedna z nich je také zapsána ve Státním seznamu nemovitých kulturních památek. Všechny dřevěnice jsou obydlené, některé trvale, jiné jsou využívané k rekreačním účelům.
V lokalitě Na kopci stojí památný dřevěný kříž. Jeho poloha byla zvolena záměrně na vyvýšeném místě tak, aby byl viditelný z dálkových pohledů, čehož je dosaženo hmotou lípy. Tento kříž se nachází v symbolickém uzlu a uvozoval rovněž vstup do území z Všeminy. Jeho přítomnost posilovala identitu obyvatel obce s místem a dodávala duchovní rozměr.

OBEC ATRAKTIVNÍ PRO BYDLENÍ

Přestože má obec Dešná na Zlínsku jen něco málo přes dvě stovky obyvatel, může se pochlubit skvělým unikátem. Daří se jí totiž získávat dotace. Obnosy, které pro jiná města znamenají „jen drobné“, mají pro Dešnou velký význam. Pomáhají zkrášlit a zkulturnit život v obci a zvýšit její atraktivitu pro bydlení.

Kultura musela jít stranou
Obecní úřad v Dešné na Zlínsku každoročně pořádá velké množství kulturních a společenských akcí. Mnoho z nich však musel v době pandemie kvůli nařízením vlády zrušit. „V případě příznivé epidemiologické situace se uskuteční zábavné odpoledne pro děti a rodiče Loučení s prázdnimami na konci srpna,“ zaznělo z oznámení obecního úřadu pro místní občany. 

ROZHOVOR SE STAROSTKOU

TIP NA VÝLET: Oškerovy paseky v Dešné
Na hranicích obcí Dešná, Všemina a Jasenná
MÍsto s historií. Oškerovy paseky jsou místem, kde byla na konci druhé světové války zatčena rodina Oškerových pomáhající partyzánům. Následně byla rodina popravena ve Vizovicích. Na pasekách se nachází dvojice původních dřevěnic, které jsou aktuálně opravené. Uvidíte i kamenný pomník obětí druhé světové války. Oškerovy paseky jsou častým cílem vycházek nejen místních. 

MÍSTO PRO DOVOLENOU

Podívejte se s námi také na další místa, která již Deník navštívil:

(*někdy je potřeba několik sekund počkat, než se mapa načte)