DRŽKOVÁ
První zmínka o obci: 1391
počet obyvatel: 364
Zajímavosti: 
Zajímavostí obce je krásná příroda Hostýnských vrchů. Na katastru obce pramení řeka Dřevnice a nacházejí se zde hned tři chráněná území Skály, Holíkova rezervace a Solisko. Na několika místech v obci lze naleznout květy vzácných vstavačovitých rostlin, z nichž v Držkové rostou vstavač (orchidea; na snímku) obecný, bledý, mužský, bezový a pětiprstka obecná. Pozornosti neuniknou ani četné skalní pískovcové útvary. 

Vlídné místo pro život

OTÁZKA PRO STAROSTU Jana Chudárka

Co máte na Držkové rád?

Na první místo bych dal určitě naše občany. Mnohdy však mohou vzniknout třecí plochy vlivem nemožnosti vždy a všem vyhovět. Ve většině případů má totiž starosta svázané ruce řadou předpisů, kolikrát i nesmyslných. A tak to prostě je. Navíc sto lidí znamená sto názorů. Už jsem se smířil, že se nelze vždy zavděčit všem. Dále si na Držkové cením její prostředí a přírodu, kterou osobně pokládám za velký dar.

Lubomír Marušák obnovil tradici

Na co jste v obci pyšný? Co se vám podařilo?

Jsem pyšný, že se nám stále daří nacházet v zastupitelstvu shodu. Všichni táhneme za jeden provaz. Jsme skvělá parta lidí. Chce se říct až bláznů, kteří cítí odpovědnost za své okolí, blízké a není jí lhostejný stav věcí veřejných. Někteří dobrodružství být zastupitelem podstupují i opakovaně.

VÝZNAMNÍ RODÁCI
PhDr. Karel Pavlištík, CSc., čestný občan Držkové.
Františka a Augustin Jančíkovi, řídící učitelé místní obecné školy, spisovatelé.
Stanislav Talaš, malíř.

Starou hospodu čeká proměna

Držková Výzev, které před vedením obce Držkové stojí, je podle slov starosty Jana Chudárka hodně.

„V blízkosti obecního úřadu jsme vykoupili objekt staré hospody. Zatím objekt využíváme tak, jak je. Do budoucna bychom ho ale chtěli celý opravit. V přízemí dobudovat stávající kulturní zázemí, v podkroví pak plánujeme výstavbu bytů. Zatím nejsme rozhodnutí, zda půjde o startovací byty, nebo o byty pro aktivní seniory. No a nakonec tomu dát hezký kabát.“ uvedl Jan Chudárek.

Obec pomáhá rozšiřovat včelstva

Podle starosty obec pořídila pro SDH Držková novou hasičskou stříkačku a zaměstnala nového pracovníka úřadu, který se mimo jiné stará o obecní včely.

„Po moru včel, kdy hodně místních včelařů s chovem včel skončilo, jsme koupili dva úly a dvě včelstva. Umístili jsme je na obecní zahradu. Myslím, že tento způsob kdy obec nákup zaštítí a místní včelařský spolek dodá včelaře, který se o včelstva postará může být cestou i pro okolní obce. Považuji to za dobrý nápad, jak pomoci s rozšiřováním včelstev ,“ míní starosta Jan Chudárek. 

TIP NA VÝLET
Navštivte dřevěné království
V lokalitě Ráztoky v Držkové nalezneme areál dřevěných lidových staveb pana Pavla Čihaře. Všechny stavby jsou originální, přenesené z původních míst, kde jim hrozil zánik. Ústřední stavbou je dřevěná chalupa, která pochází z Jasenné, a která je památkově chráněna (jako jediná stavba na území obce). Dále jsou v areálu, který je po domluvě přístupný, k vidění dvě sušírny ovoce a zvonička s velkou dřevěnou sochou Panny Marie Hostýnské. V současné době místní nadšenec svépomocí buduje dřevěnou věžovitou stavbu tzv. valašského orloje. Ten bude obsahovat hodinový stroj a 12 vyřezávaných reliéfů slovanských bohů. 

Podívejte se s námi také na další místa, která již Deník navštívil:

(*někdy je potřeba několik sekund počkat, než se mapa načte)

close Deník na návštěvě info Zdroj: Deník zoom_in