PROVODOV
První písemná zmínka: 1412
Počet obyvatel: 780
Zajímavostí obce je především poutní místo Malenisko. Poutní kostel je zasvěcen Panně Marie Sněžné. Nicméně záhy zde začala být uctívána místní Panna Maria Provodovská. Vedle kostela je zřízen novodobý oltář pro bohoslužby pod širým nebem. Na úpatí dalšího stoupání je kaplička z roku 1865 a pod ní studánka se „svatou vodou“ (vlastní zázračný pramen je údajně pod oltářem kostela pozn. red.). Od kapličky vede strmá Křížová cesta na vrchol hřebene. Křížová cesta končí další kaplí. Zdroj: malenisko.cz

Provodov Malebná obec obklopená překrásnou přírodou a výletními místy. To je Provodov na Zlínsku, obec, která má před sebou velké plány.

Horem Dolem na Provodově láká na bohatý program
Dvojnásobný držitel českého Anděla Thom Artway, výtvarník František Skála s Dechovou hudbou Provodovjané, revival Red Hot Chilli Peppers, slam poetry a další desítka hudebníků a divadelníků vystoupí podle vedení obce Provodova na letošním 11. ročníku neziskového festivalu Horem Dolem na Provodově. Organizátoři slibují bohatší program než kdykoliv předtím: „Doufáme, že situace pro venkovní kulturní akce již bude příznivější a budeme se moci opět bezpečně setkat a spoluprožívat kulturu tak, jak jsme byli zvyklí,“ říkají Václav Zimmermann a Matěj Košárek, duchovní otcové festivalu. A protože by rádi uskutečnili festival bez vstupného, obrací se na veřejnost s prosbou o příspěvek. „Příspěvky použijeme hlavně na odměny umělcům,“ upřesňují. 

OBDIVUHODNÉ ŽIVOTNÍ POSLÁNÍ

Lucii Čižmářovou z Provodova zavedl v roce 2012 vztah k přírodě až na vzdálenou Sumatru. S partnerem založila neziskovou organizaci The Kukang Rescue Program.

VÝZNAMNÝ RODÁK: 
František Müller (*1910 †1985), moravský katolický kněz a spisovatel.

Starosta Provodova Marek Prachař

Jaké má obec nejbližší plány?

Výdaje se zastupitelstvo snažilo omezit jen na ty nejnutnější s ohledem na plánovanou rekonstrukci a dostavbu kanalizace a ČOV. Letos se jedná spíše o projekty drobných oprav a údržby objektů obce či opravu pasekářských komunikací.

Provodovsko může nabídnout vycházky do krásné přírody i na poutní místo Malenisko. Doznalo toto místo změn? Prošlo například rekonstrukcí?

Provodov je znám zejména tímto vyhlášeným poutním místem. Mnozí tam čerpají inspiraci, optimismus či energii v těžkých chvílích. Opravy a rekonstrukce se musí provádět velmi citlivě. Před několika lety jsme obnovili část přístupové cesty ke kostelu. Snad se v příštích letech podaří opravit i zbývající úsek. Loni se farnosti Provodov v čele s P. Martinkou podařilo i za přispění obce zrekonstruovat zídku v bezprostřední blízkosti kostela. I jedna negativní změna se na Malenisku stala. Vyvrátila se památná lípa.

Co máte na Provodově rád?

Nejeden starosta vnímá rozlehlý katastr jako nevýhodu. U nás se při vládních omezeních, kdy bylo možné vyrazit na výlet jen v katastru obce, krásně ukázalo, jak je okolí obce rozmanité. A to se mi na Provodově a okolí líbí. Krom skalisek Čertův kámen a Mlčačka zde máme pozůstatky hradu Rýsova. Nachází se u nás i několik vyhlídkových míst. Nesmím opomenout ani nejvyšší vrchol střední části Vizovických vrchů Komonec.

TIP NA VÝLET: 
Skalisko Čertův kámen
 a zbytky hradu Rýsova 1 km od obce Provodova
Jednu z nejmalebnějších skal Vizovických vrchů najdeme pouhý kilometr od obce Provodova, asi ve dvou třetinách vrcholového hřbetu vrchu Rýsov (543 m). Skalisko Čertův kámen se stopami po hradu Rýsova se sice ukrývá v lese, ten je ale řídký a je tvořen letitými buky. K tomuto nádhernému tajemnému místu náleží několik skalek, které se nacházejí v prudkém svahu a podél cesty klesající do údolí potoka. Jedna je téměř dokonalou zmenšenou napodobeninou hlavního skaliska. 

Podívejte se s námi také na další místa, která již Deník navštívil:

(*někdy je potřeba několik sekund počkat, než se mapa načte)