VALAŠSKÉ KLOBOUKY
Počet obyvatel: 4 946
Ve 14. a 15. století získaly Valašské Klobouky řadu privilegií. Roku 1356, se Valašské Klobouky staly městečkem s právem Hradiště, což jim přineslo právo trhu i právo hrdelní. Od 16. století jsou Klobouky označovány jako město.
Podle pověsti získalo město svůj název od klobouku, který brumovská vrchnost při výjezdech na hon použila k označení své oblíbené studánky, která se nacházela na místě dnešní kašny. Když tady byla později založena osada nazvali ji Klobouky. Od roku 1885 město užívá dnešní název Valašské Klobouky. Zdroj: Wikipedie

Školka potřebuje místo pro více dětí, město řeší projekt přístavby

Vizualizace přístavby MŠ Valašské Klobouky
Školka potřebuje místo pro více dětí, město řeší projekt přístavby

2 OTÁZKY PRO ŘEDITELKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Jak zvládáte současnou situaci?
Co je u vás ve škole nového?

Ivana Sedláková, statutární zástupce ředitele, Základní škola Valašské Klobouky 

Současná situace je pro nás všechny složitá, jak pro děti a jejich rodiče, tak i pro pedagogy, a hlavně trvá už velmi dlouho. Na naší škole se snažíme nacházet tu pravou míru distanční i on-line výuky tak, aby děti nebyly přetěžovány, ale na druhou stranu aby ani neodvykly každodennímu plnění školních povinností. Co nám všem chybí nejvíce je běžný lidský kontakt, který ani sebelepší on-line výuka nedokáže nahradit.

Naše škola je jednou z určených škol ve Zlínském kraji, které i v době uzavření vykonávají péči o děti zaměstnanců vybraných profesí. Pro tyto děti zajišťujeme nejen hlídání a stravování, ale také jim v dopoledních hodinách pomáháme s výukou. V současné době též připravujeme pro naše budoucí prvňáčky a jejich rodiče on-line setkání se školou nazvané Školička pro předškoláky, které se uskuteční 18. března.

Žáci středního odborného učiliště ve Valšských Kloboukách darovali krev

Celkem 15 dobrovolníků z řad žáků ze Středního odborného učiliště Valašské Klobouky se přihlásilo k darování krve na Transfúzní stanici Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně, kam vyrazili na začátku března v doprovodu ředitele školy.

„Většinou se jednalo o prvodárce. Akci si studenti zopakují rozhodnutí v červnu,“ uvedla za SOU Valašské Klobouky Tereza Bělašková. Podle ní studenty vedla k tomuto rozhodnutí skutečnost, že v nemocnici byl v poslední době zaznamenán nedostatek krevních zásob.

„Proto se ředitel Středního odborného učiliště ve Valašských Kloboukách ve spolupráci s Žákovským parlamentem školy rozhodli oslovit žáky, zda by nechtěli přispět svou nejdražší tekutinou potřebným,“ doplnila Tereza Bělašková.

„Nakonec ne všichni mohli krev darovat, přesto si velmi vážíme našich žáků pro jejich ochotu a snahu nezištně pomoci,“ doplnila. 

Přípravná třída ve Valašských Kloboukách přijímá přihlášky v dubnu

Podle mluvčí města Lenky Zvonkové, ZŠ Valašské Klobouky od září 2021 opět počítá s přípravnou třídou pro děti s odkladem školní docházky.

„Přihlášky bude možné podávat od 1. do 30. dubna. Rodiče mohou načerpat potřebné informace na online schůzce 18. března v 16 hodin,“ uvedla Lenka Zvonková.

„Přípravná třída je určená dětem s odkladem školní docházky a také dětem, které šesté narozeniny oslaví v období od září do prosince příslušného školního roku. Navštěvovat ji mohou i děti z okolí, které budou poté nastupovat do první třídy v jiné základní škole,“ představila Ivana Sedláková, statutární zástupce ředitele.

Podle ní tato třída nabízí ideální podmínky pro rozvoj dětí díky užšímu kolektivu a individuálnímu přístupu k potřebám malých předškoláků. Děti zde podle ní pracují v podnětném prostředí a formou hry i vzdělávacích aktivit si osvojují dovednosti a znalosti, které budou v první třídě potřebovat.

„K přihlášení dítěte do přípravné třídy by si měli rodiče zajistit doporučení školského poradenského zařízení a odevzdat je společně s přihláškou a dokumenty potřebnými k odkladu školní docházky,“ uvedla Věra Baloušková, zástupkyně pro 1. stupeň. 

PODNIKATELSKÝ ÚSPĚCH

Cukrářka Veronika Ovesná

Talentovaná cukrářka z Valašských Klobouk Veronika Ovesná.
Pečení dortů je jako brigáda, která vás baví, říká talentovaná cukrářka

ROZHOVOR SE STAROSTKOU 

Jsem vděčná za tým, se kterým mám tu čest spolupracovat

Starostka města Valašské Klobouky Eliška Olšáková
Starostka Valašských Klobouk: jsem vděčná za tým, se kterým spolupracuji

SLAVNÍ RODÁCI
Ladislav Mňačko (1919–1994), slovenský spisovatel, dramaturg
František Šerý (1854–1932), továrník a politik, starosta města, zemský poslanec
Josef Baránek (1885–1941), katolický kněz a oběť nacismu. Švagr podnikatele a politika Františka Šerého. Kaplan a katecheta v rodných Valašských Kloboukách. Zemřel na infarkt 7. července 1941, den po výslechu na gestapu. Je uveden v seznamu českých katolických kněží a řeholníků perzekvovaných nacistickým režimem.
Josef Valčík (1914–1942), válečný hrdina, účastník výsadku Silver A, později se připojil k Operaci Anthropoid a pomáhal s přípravami atentátu na Heydricha.
Ladislav Mňačko (1919–1994), slovenský spisovatel, dramaturg
Zbyněk Fojtů (* 1963), sochař, medailér. Na Valašské Klobouky má velice pěkné vzpomínky z dětství a mládí.

Tipy na výlet 
Farní kostel Povýšení svatého Kříže s gotickým jádrem ze 13. století, renesanční věží a barokním interiérem, budova Staré radnice, která je dnes sídlem muzea, mariánský sloup, Červený dům a zajímavostí je také dochovaný renesanční pranýř. Ve městě zahájil svou kariéru známý architekt Hubert Gessner, autor zdejší Bratmannovy vily. V období první republiky obohatil Valašské Klobouky některými stavbami také slavný architekt Bohuslav Fuchs.

Deník na návštěvěZdroj: Deník