VYSOKÉ POLE
První písemná zmínka: 1261
Počet obyvatel: 857
Zajímavosti: 
Hradiště Klášťov
Kaple Panny Marie a vodní kaplička (též Bojatín nebo Vysocká kaple) nad vsí po žluté turistické značce, ke které vede z obce Křížová cesta
Kříž u silnice na „Ohřeblíku“
Informační dvůr před hasičskou zbrojnicí (inspirován archeologickým nalezištěm Klášťov)
Environmentální vzdělávací centrum Envicentrum

VODNÍ DÍLO VLACHOVICE

Jak bude okolí obce Vysoké Pole na Zlínsku vypadat třeba za patnáct let?

ENVICENTRUM

V souvislosti s turistikou je s tímto místem nejčastěji spojovaný název Envicentrum pro krajinu Vysoké Pole (Envicentrum).

Rázovitá valašská obec

Vysoké Pole se rozkládá v nadmořské výšce 423 m n. m. V roce 2013 se obec stala vítězem v krajském kole soutěže Vesnice roku a obdržela zlatou stuhu.

Jedná se o rázovitou valašskou obec se zástavbou soustředěnou kolem návsi. Ráz krajiny tvoří převážně kopcovitý terén, přičemž celková výměra obce je 1211 hektarů.

Vysoké Pole má 857 obyvatel. Děti, mládež a lidé v produktivním věku tvoří významnou složku místní populace, což je způsobeno příznivými podmínkami pro život v obci. Také přirozený přírůstek obyvatelstva se každoročně pohybuje v kladných číslech. 

SLAVNÍ RODÁCI
Stanislav Polčák (*21. února 1980, Slavičín), český právník, vysokoškolský pedagog a politik, v letech 2010 až 2014 poslanec Poslanecké sněmovny PČR za stranu TOP 09. Od roku 2014 je poslancem Evropského parlamentu.

OTÁZKY PRO Josefa Zichu, STAROSTU vysokého pole:

Jak aktuálně postupuje obnova památníku Ploština?

Co se týká obnovy památníku Plošina, panuje mezi starosty okolních obcí shoda. Rekonstrukce se rozběhla před rokem a nyní je ve fázi, kdy stavebníci přistupují k největší stavbě budově ve tvaru „vajíčka“. To je již vybudované „ze země“ a jsou vidět obrysy stavby. Podle harmonogramu postupuje i stavba další budovy, která je součástí památníku rodinného domu. A u třetí části rekonstrukce památníku dochází ke konzervaci sloupů.

Po otevření nebude památník Ploština odkazovat jen na příběh tragického osudu zdejších osadníků na konci II. světové války. Ponese odkazy všech okolních valašských osad a dalších míst vypálených nacisty.

Jak se bude vaše obec podílet na uvedených záměrech?

Vysoké Pole se chce podílet na budování VD Vlachovice i obnově Ploštiny. Realizujeme proto další investiční záměry, které s těmito stavbami souvisí. V lese na Ploštině jsme v rámci mikroregionu Ploština již vybudovali dětské hřiště a k tomu začneme realizovat cyklostezky. Vznikne tak propojení Ploštiny mezi jednotlivými obcemi a vodním dílem Vlachovice. Chceme, aby naše cyklostezka vedla okolo vodního díla a Ploštiny až do Valašských Klobouk a tam se napojila na páteřní cyklostezku Bevlava.

Jaké investiční akce se v poslední době podařilo ve Vysokém Poli dokončit?

Dokončili jsme rekonstrukci lesních komunikací tak, aby navazovaly na plánovanou cyklostezku. Připravujeme lokality pro výstavbu rodinných domů. Na tom pracujeme intenzivně. Také jsme provedli částečnou rekonstrukci a rozšíření základní školy. Nyní jsme před realizací cyklostezky a stavby rozhledny. Tohle je nejzásadnější, co nás v příštím období čeká.

TIP NA VÝLET: Z Envicentra na křížovou cestu a cestu zdraví na okraji obce
Envicentrum Pro krajinu stojí ve Vysokém Poli od roku 2010. Slouží jako environmentální středisko, které pořádá různé vzdělávací a osvětové akce. Na Envicentru se zabývají hlavně tím, jak uchovat tradiční způsoby hospodaření v tomto regionu. „Odtud vede křížová cesta a cesta zdraví,“ říká starosta obce Josef Zicha. Na cestě uvidíte například kapli Panny Marie Vysocké a Malé vodní kaple ve Vysokém Poli. 

Podívejte se s námi také na další místa, která již Deník navštívil:

(*někdy je potřeba několik sekund počkat, než se mapa načte)

close Deník na návštěvě info Zdroj: Deník zoom_in