ŽLUTAVA
První písemná zmínka: 1667
Počet obyvatel: 1200
Zajímavosti:
V roce 2017 uspěla obec v soutěži Vesnice roku. Získala druhé místo v celostátním hodnocení v kategorii Oranžová stuha. Komise soutěže ocenila její spolupráci se zemědělskými subjekty už při tvorbě osevních plánů, hospodaření s vodou a ochraně půdy. Obec zaujala nadšením spolků včelařů, zahrádkářů i myslivců, společenským životem a výchovou dětí k zemědělství. Porota ocenila vzájemnou pospolitost občanů, místních spolků, zemědělců a zároveň respekt ke starostovi.

VE ŽLUTAVĚ SE PRÁCE NEBOJÍ

Život v obci Žlutava. Masopust
Lidé ve Žlutavě se nebojí přiložit ruku k dílu, aby obec vzkvétala

Dávných tradic si ve Žlutavě lidé váží

Obec Žlutava nabízí bohatý kulturní a společenský život. Mezi události, které patří k těm největším, se bezesporu řadí Mikulášský průvod. Podle informací obce Žlutava je to také nejstarší místní udržovaná tradice, která v nezměněné podobě přetrvává již okolo 200 let. Průvodu se účastní 30 až 40 mužů od 15 let, horní věková hranice pak není určena. Další z tradic, která v obci Žlutava rozhodně není opomíjena, je velikonoční repetání malých chlapců, dále pak stavění a kácení máje. Místní farníci zase pořádají pravidelné procesí ke svatým obrázkům. 

OTÁZKY PRO 

Kateřinu Kašpárkovou, místostarostku Žlutavy:

Co v obci Žlutava aktuálně připravujete?

Připravujeme opravu a rekonstrukci školní jídelny a kuchyně. V lednu jsme žádali o dotace na tuto akci, ale ty se nepodařilo získat. Jde tak o projekt, který nás nyní tíží. Navíc nám ve škole vyvstal nový problém. Budeme muset řešit elektroinstalaci. Doufáme, že se pro tyto účely nakonec podaří získat nějaké dotace. Začínáme je vyřizovat již nyní. Záměry ve škole chceme realizovat příští rok na začátku prázdnin. Záleží ale, zda a kdy budou dotace vypsány a kdy nám bude oznámen výsledek žádosti.

Co máte na vaší obci nejraději?

Pospolitost občanů. Ochotu pomáhat jeden druhému. Například jejich zapojení do šití roušek v době pandemie a finanční, materiální i osobní účast na pomoci obcím zasažených tornádem na jižní Moravě. Radost mi dělá i to, že je tady spousta lidí, kteří jsou ochotní přiložit ruku k dílu, aby obec vzkvétala. Jsou u nás i mladí lidé, kteří se snaží, aby se obec modernizovala a přizpůsobovala trendům. Svými znalostmi jsou nápomocni jak při získávání finančních prostředků pomocí dotací, tak při jejich realizacích. 

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI
Josef Mitrenga
 (*15. 12. 1910 † 31. 7. 1983). Významný zápasník a boxer zápasil za SK Baťov Otrokovice. Boxoval napřed jako polotěžká, později jako těžká váha, a to v letech 1939 1956. 7x byl mistr České republiky, 1x mistr Evropy (tento titul byl ale neoficiální, protože to bylo v době protektorátu).
Alois Koutný (*14. 1.1917 † 27.7.1993). Koutný byl významný kronikář obce Žlutava. V roce 1985 vyšla jeho publikace povídání o Žlutavě, jejíž úvodní stranu ilustroval. Věnoval se malbě, kresbě a kreslil i tzv. exlibris. Jeho koníčkem byla archeologie. Podílel se na nálezu hrobu žlutavského bojovníka s mečem, toulcem, vědérkem i ostruhami, který je instalován v prostorách Malenovského zámku.
Stanislav Kašík (* 21. 8. 1931 † 14. 8. 2021). Dlouholetý člen HZS ve Žlutavě, působil řadu let jako starosta hasičů a k jeho 90 letům mu bylo uděleno nejvyšší možné vyznamenání Svatý Florián. To bylo předáno jeho manželce na výroční valné hromadě HZS Žlutava, a to v sobotu 21. 8. 2021 in memoriam. Mimo působení v HZS byl členem včelařského spolku a vlastníkem včelstev. Aktivní občan a patriot obce.

Vratislav Zíka pro Žlutavu vytvořil sluneční hodiny

Vratislav Zíka
Vratislav Zíka si s časem rozumí, pro Žlutavu vytvořil sluneční hodiny

Život v obci Žlutava.. Sluneční hodiny.Život v obci Žlutava.. Sluneční hodiny.Zdroj: se svolením obec ŽlutavaTIP NA VÝLET: 
Sluneční hodiny ve Žlutavě

Nacházejí se na horní zastávce (točně autobusu)
UNIKÁT. Horizontální sluneční hodiny jsou azimutálního typu. Čas se na nich určuje z azimutu slunce až s minutovou přesností. Jak na nich poznáte čas? Když je plocha číselníku osvětlena sluncem, natočíme otočné pravítko tak, aby směřovalo od slunce. Stín krátkého kolíčku musí padat do podélné drážky pravítka. K aktuálnímu datu najdeme na hraně pravítka mezi čtvrthodinovými křivkami čas. 

Podívejte se s námi také na další místa, která již Deník navštívil:

(*někdy je potřeba několik sekund počkat, než se mapa načte)