V pondělí byl slavnostně zahájen 28. ročník Festivalu  Janáček a Luhačovice, který je k poctě skladatele každoročně pořádán od roku 1992.

Jeden z členů Luhačovického okrašlovacího  spolku Calma se při promenádě v historických kostýmech ujal role samotného Janáčka. (hed)