Bohoslužba se konala pod širým nebem na prostranství před kaplí. Předpoklady o hojné návštěvnosti se naplnily. Prostory okolo církevní stavby byly plné poutníků.

Arcibiskup Graubner dorazil ke kapli v průvodu od hasičské zbrojnice. Zde se přivítal s věřícími i osobnostmi místního církevního i politického života. Během bohoslužby zavzpomínal na své působení v regionu a v kázání se zmínil o nutnosti zkvalitnit mezilidské vztahy, o úctě a lásce.

„Stále se hovoří o krizi, kterou procházíme, o ekonomické a sociální. Továrník Baťa řekl ve třicátých letech, že ekonomická krize je jen důsledek úpadku morálního. Pokud se podíváme kolem sebe, na statistiky o sňatcích a rozvodech, na naříkající školy, kterým chybí peníze, to také o něčem hovoří,“ dotkl se arcibiskup Jan Graubner stavu současné společnosti.

Současně nastínil důvody, které vedly zakladatele kaple ke zvolení její patronky. Na závěr bohoslužby promluvili kněží, kteří byli hosty slavnosti a jejichž působení bylo spjato se Zlínem a okolím. V odpoledních hodinách se znovu setkal s věřícími na neformálním setkání, kdy jim požehnal, pomodlil se s nimi litanie ke svaté Anně a odpovídal jim na otázky. V příjemné atmosféře, kterou zpěvem podbarvila zdejší schola, padla řada otázek a arcibiskup se nevyhýbal odpovědím. Vzpomínalo se a děkovalo. Setkání ukončil až déšť a sám arcibiskup.

„Jak vidím, většina z vás nemá deštníky, já ano, a tak se domnívám, že je čas na milosrdenství,“ usmál se Jan Graubner.

Výročí sta let od založení je pro Jaroslavické významnou událostí. V loňském roce o pouti ke svaté Anně byl posvěcen a zavěšen nový zvon, který také zahájil letošní oslavu.

„Komise zdejší městské části se rozhodla využít této události nejen jako církevní, ale také společenské. Spojila své síly s místními farníky a vznikl tento program,“ řekl člen komise městské části Jaroslavice Zbyněk Domanský.

Dodal, že intenzivní přípravy slavnostního dne trvaly přibližně dva měsíce. Čtyři roky také zvelebovali okolí kaple, její vnější i vnitřní prostory za pomoci dotací od města Zlín a ze sbírek farníků.

U příležitosti výročí vznikla publikace s názvem Jaroslavice sto let kaple svaté Anny, kterou napsal kronikář Josef Pala. Poprvé byla společně s autogramiádou představena čtenářům den před slavností.

Komise místní části pro tuto příležitost také připravila bohatý doprovodný program.

Vyhrajte lístky naLebeda festival v Rudimově

Vyhrajte 3 x 2 volné vstupenky na Lebeda festival v Rudimově na Slavičínsku, který se koná 30. a 31. července.

Více informací o festivalu a soutěži zde!

Vyhrajte vstupenky na koupaliště do Otrokovic

Vyhrajte 10 x 2 celodenní vstupenky na Městské koupaliště v Otrokovicích, které je do soutěže poskytlo.

Více informací o koupališti a soutěži zde!