Soutěž, která je součástí projektu „Učíme se navzájem", pořádá Ústav moderních jazyků a literatur Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně pro studenty středních škol zlínského regionu. Ti tak mají možnost prověřit si na univerzitní půdě své znalosti anglického a německého jazyka.

Pozvání letos přijalo celkem 16 středních škol z regionu, do finálového kola pak postoupili studenti z 11 středních škol. Odborná porota bude i letos hodnotit jazykové znalosti soutěžících, jejich schopnost reagovat v cizím jazyce na kladené dotazy či přístup k vybranému tématu.

„Důležitou roli zde hrají v neposlední řadě i prezentační dovednosti studentů, způsob vystupování před publikem a grafická stránka prezentace", vysvětlila Renata Šilhánová z Ústavu moderních jazyků a literatur FHS UTB ve Zlíně.

Protože je soutěž určena pro všechny jazykové úrovně, musí odborná porota posoudit znalosti studentů právě s ohledem na to, jak dlouho se studiu jazyka věnují.

„Všichni soutěžící se během pátečního finále mohou těšit na příjemně prožité dopoledne v prostorách reprezentativní budovy rektorátu UTB, na setkání se studenty a kolegy různých středních škol, ale zejména na prověření a vzájemné srovnání svých komunikačních dovedností v angličtině nebo němčině", přiblížila Šilhánová.

Cílem tohoto projektu je rovněž motivovat studenty středních škol k samostatné činnosti, seznámit je s akademickým prostředím a v neposlední řadě podpořit jejich zájem o studium cizích jazyků příp. konkrétně o obory, které univerzita respektive Fakulta humanitních studií nabízí. (poh)