Ačkoliv jazykové školy v regionu nabízejí různou škálu cizích řečí, majitelé všech se shodují, že v oblíbenosti jednoznačně vede angličtina.

Soukromá jazyková škola Comenius v letošním roce nabízí nejenom výuku angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny, italštiny a španělštiny, ale také chorvatštiny, portugalštiny, hebrejštiny a latiny. Rodilí mluvčí tam vyučují anglický a francouzský jazyk. „Učíme také český jazyk pro cizince. Zabýváme se výukou jazyků pro děti, pro dospělé pracující lidi i pro důchodce. V nabídce máme také jednoleté pomaturitní kurzy. O ty mají zájem hlavně čerství maturanti, kteří si chtějí uchovat statut studenta. Jsme v síti škol, které mají tyto kurzy garantovány ministerstvem školství,“ prozradila majitelka jazykové školy Comenius Ivana Kusáková.

Tato škola je také schopna připravit své studenty na mezinárodní jazykové zkoušky, o jejichž složení je velký zájem. Podle Kusákové při nich mají jejich studenti téměř stoprocentní úspěšnost.

Na jazykových školách vyučují kromě rodilých mluvčích také lektoři. „Jsou to většinou lidé s filozofickým nebo pedagogickým vysokoškolským vzděláním. Učí ale i ti, kteří mají státní jazykovou zkoušku nebo certifikát,“ sdělila Pavla Vystrčilová z uherskobrodské jazykové školy.

Podle ní je ideální počet ve skupince při výuce od pěti do sedmi lidí. Tyto kurzy však stojí více peněz. Většinou má lektor v hodině maximálně dvanáct lidí. Jazykové školy vydávají studentům po skončení kurzu osvědčení o absolvování.

V Uherském Hradišti je také možnost zakončit jazykový kurz mezinárodní zkouškou city and guilds, a to písemnou i ústní. „Jsme akreditované středisko pro pořádání těchto zkoušek,“ poznamenal majitel Evžen Rajzl. „Kromě pomaturitních kurzů nabízíme také odpolední, večerní i firemní vyučování. V poslední době začal být velký zájem o ruský jazyk. K propagaci mezinárodních zkoušek děláme soutěže citilingua pro žáky základních škol a basilingua pro žáky středních škol,“ doplnil.

Možnost naučit se anglicky, německy, rusky nebo španělsky mají také studenti kurzů na státní jazykové škole Obchodní akademie v Uherském Hradišti. „Rodilé mluvčí u nás bohužel nemáme. Naše studenty jazyky vyučují učitelé z obchodní akademie. V kurzech bývá od osmi do osmnácti lidí. Studenti po absolvování skládají státní jazykovou zkoušku,“ uvedla Marie Frantová z obchodní akademie.