„Své připomínky pak mohou občané zasílat přímo ministerstvu životního prostředí či na odbor životního prostředí a zemědělství u nás na kraji,“ uvedla Martina Janochová z tiskového odboru Zlínského kraje. Jejich podněty pak budou projednány v rámci posuzování vlivu stavby na životní prostředí.

S modernizací by se mělo začít v roce 2011, během tří let by na trati mezi Otrokovicemi a Vizovicemi měly místo motorových vlaků jezdit soupravy elektrické. Rovněž se plánuje úplné zdvoukolejnění trati z Otrokovic do Zlína. Rychlost vlaků by se tak v tomto úseku mohla zvýšit až na sto kilometrů v hodině.

Stavba má být spolufinancována penězi z Evropské unie.

„Celkové náklady se v současnosti blíží k osmi miliardám korun,“ sdělil mluvčí investora, kterým je Správa železniční a dopravní cesty, Pavel Halla.

Nová trať by také měla zvýšit přepravní kapacitu a zkrátit jízdní dobu vlaků. „Tím by se měl zvýšit komfort cestování a železniční doprava by mohla být mnohem atraktivnější než silniční,“ dodal mluvčí.

Lidé v okolí dráhy se však bojí nadměrného hluku, který by navýšení kapacity kolejí mohlo způsobit. Zejména v části Zlín-Louky, kde koleje procházejí kousek od obytné zástavby.

„Určitě to zvýší hluk a otřesy, už teď to není žádný med,“ uvedla jedna z obyvatelek rodinných domků v Loukách, která nedaleko trati se svou rodinou bydlí. Nepřála si však být jmenována.

S ní souhlasí i Olga Kadlčáková. „Nadšeni z toho nejsme, spíše se toho obáváme. Už dnes jsou ty nákladní vlaky hlučné, takže potom se to ještě zesílí. Ale asi proti tomu nic nezmůžeme,“ sdělila žena, jejíž zahrada sousedí přímo s kolejemi.

Nedaleko od dráhy bydlí také Věra Šebková. „Zatím si nedovedu představit, jak by to vypadalo, kdyby k modernizaci skutečně došlo,“ řekla obyvatelka této místní části Zlína.

Samotná elektrifikace a rekonstrukce trati však podle mluvčího naopak přinese v okolí snížení hlukové zátěže. „Jsou navržena protihluková opatření – protihlukové stěny. Dále lze v projektu uvažovat i s individuálními protihlukovými opatřeními, tedy výměnou oken, ale pouze v případech, kdy nelze řešit ochranu obyvatel protihlukovou stěnou,“ doplnil Halla.

Otřesy by pak měla zmírnit antivibrační opatření. „Jako vhodná forma byly navrženy antivibrační rohože, které budou vloženy do konstrukce pražcového podloží do takové úrovně, která zaručí jejich největší tlumicí účinek,“ vysvětlil mluvčí Halla.

Navíc musí investor veškerá protihluková opatření nechat schválit krajskou hygienickou stanicí.

S celou dokumentací se již města a obce v okolí tratě seznámily. Některé z nich se chystají záměr připomínkovat, jiným již bylo v jejich požadavcích vyhověno.

Připomínky už odeslala například obec Želechovice nad Dřevnicí. „Celkem jsme odeslali čtyři připomínky. Poukazovali jsme například na nedořešené odkanalizování stavby nebo také na to, že most v Želechovicích ani po rekonstrukci nebude splňovat hlukové limity,“ vyjmenoval starosta obce Michal Špendlík.

Připomínky nyní připravuje i město Otrokovice. „Určitě nějaké podávat budeme. Bude je schvalovat příští týden Rada města Otrokovic,“ poukázala mluvčí radnice Lenka Krupková.

Naopak žádný problém se současnou podobou projektu nemají v obci Lípa. „My už jsme připomínkovali záměr v prvním kole, naše připomínky byly projektantem akceptovány a do projektu zapracovány,“ sdělil starosta Jiří Křivinka.

Ale naznačil, že by v budoucnosti mohl investor narazit na problémy při výkupu pozemků, které potřebuje na plánované rozšíření nádraží. „Na setkání s občany jim investor navrhl velmi nízkou částku za metr čtvereční, která mnoho z občanů pobouřila,“ dodal starosta s tím, že nabídka zněla na 116 korun, přitom ceny v lokalitě se pohybují mezi osmi sty až tisíci korunami za metr čtvereční. Investor prý ale připustil, že by mohl. o cenách ještě vyjednávat.

Stavba může začít až po získání územního rozhodnutí a stavebního povolení, což bude nejdříve v roce 2011.

Fakta o trati:

* Elektrifikace trati se plánuje v celé její délce 25 km
* Traťová rychlost mezi Otrokovicemi a Zlínem se má díky zdvoukolejnění zvýšit na maximálních 100 km/h, mezi Zlínem a Vizovicemi na 80 km/h, zde by měla i nadále zůstat jedna kolej
* Na zastávce Zlín-střed bude pět nástupišť, ke kterým povedou podchody. Ve stanici Lípa a Vizovice budou zřízena nástupiště s příchodem přes koleje
* Budou vybudovány nové zastávky Vizovice-Razov a Zlín-Louky obchodní centrum
* Místo železniční stanice Zlín-Malenovice bude pouze zastávka.
* Ve Zlíně-Podvesné je navržené mimoúrovňové křížení železnice s trolejbusovou dráhou částečným zapuštěním trati do terénu
* Ve Zlíně-Prštné je navrženo mimoúrovňové křížení ve formě silničního nadjezdu, tzv. Prštenská příčka, která by měla být spolufinancována městem Zlín.
* Před hlukem by mělo obyvatele chránit celkem 16 protihlukových stěn o celkové délce 15 km
* Na 120 objektech byly navrženy individuální protihluková opatření

Hana Trčková