„Kouřím tak pět let,“ přiznala bez ostychu. Doma to prý podle ní ví, ale je jim to jedno, a zdravotních potíží se sama nebojí. Veronika není sama, ve Zlínském kraji mohou být velmi mladých kuřáků minimálně tisíce. Přesná čísla nelze zjistit. Existují však různé průzkumy.

„Například podle výroční zprávy o realizaci protidrogové politiky Zlínského kraje za uplynulý rok je kouření po vulgaritě školáků největší problémem z hlediska sociálně patologických jevů. Během mapování situace ve všech školách v kraji bylo zaznamenáno celkem 1974 případů kouření a 1625 podezření na užívání cigaret žáky a studenty,“ uvedla Helena Mráčková z krajského úřadu. Školáků je přitom v kraji kolem osmdesáti tisíc.

O vysokém počtu mladých kuřáků se denně se lze přesvědčit denně v parcích a na jiných místech měst, kde postávají hloučky s cigaretami v ruce. Zlínský deník takto v pátek zastihl například skupinku dívek ve zlínském parku Komenského u knihovny.

„Prostě si zapálím, co je na tom. Navíc, když si koupit cigarety není nijak obtížné,“ řekl čtrnáctiletá Martina.

„Kouřím od dvanácti, u nás v sedmičce si cigarety kupuje jen pár spolužáků, ale v osmé a deváté třídě skoro každý,“ míní její vrstevnice Magda. Byla s nimi i spolužačka Petra, která ale nekouří. „Je to jejich věc, samy si ničí zdraví,“ komentovala počínání obou kamarádek.

O tom, že v lavicích nesedávají jen ke zdraví zodpovědní žáci a studenti, ví dobře i na jednotlivých školách.

„Proti kouření se snažíme bojovat celým komplexem aktivit. Máme předmět občanská a zdravotní výchova, kde se věnujeme také tomuto tématu, probíhají různé přednášky i videoprojekce,“ uvedl například ředitel slavičínské základní školy Petr Navrátil. Akci podle něj připravují i u příležitosti blížícího se Světového dne bez tabáku. Součástí bude mimo jiné anonymní anketa mezi žáky, která pro nás bude znamenat i určitou zpětnou vazbu.

Navrátil dodal, že za kouření v uplynulém roce potrestal dva žáky, kteří kouřili v areálu školy. „Řešili jsme to ředitelskou důtkou,“ konstatoval.

Prevenci proti kouření prosazuje i ředitel Střední průmyslové školy ve Zlíně Jaroslav Lednický. „Poučení žákům dáváme v hodinách občanské výchovy. Já osobně nejsem přítelem nějakých jednorázových kampaní, protože ty mají občas spíše negativní dopad. Je to ale především věcí rodičů a rozhodnutí každého ze studentů,“ uvedl Lednický.

„Samozřejmě jde hlavně o to, jak komunikují rodiče s dětmi doma,“ potvrzuje jeho slova psycholožka Radana Večeřová.

Podle ní je dobré nenásilnou formou přesvědčovat o škodlivosti kouření a radit, že děti nemusejí své spolužáky s cigaretou napodobovat. „Kouření samotných rodičů může sice někdy děti od cigaret odradit, ale spíše jde o vzor chování, který přejímají,“ uvedla psycholožka Radana Večeřová. Pokud prý rodiče zjistí, že jejich dítě kouří, měli by každopádně postupovat s rozvahou a spíše si s potomkem rozumně o problému promluvit.

Na kouření nezletilých i mladistvých se zaměřuje zlínská policie. „Provádíme preventivní akce, kdy se snažíme zjistit, kdo dětem cigarety poskytl. Pokud se nám to podaří, udělujeme dotyčnému pokutu,“ řekl mluvčí zlínské policie Jana Bartíková.

Kompletní článek naleznete v tištěném vydání Zlínského deníku.