„Z naší strany zbývá zrealizovat úsek směrem do Valašských Klobouk. Propojení plánujeme právě příští rok. Má se jednat o zhruba dvouapůlkilometrový úsek za asi 22 milionů korun. Máme podanou žádost o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury,“ informoval starosta Brumova-Bylnice Zdenek Blanař.

V opačném směru zbývá podle něj pokračovat úsekem z bylnické části do Svatého Štěpána, včetně trojího přemostění řeky Vláry, a dále pak zbývající část směrem k hranici se Slovenskem. Náklady na tuto zmiňovanou část v délce zhruba tři kilometry odhaduje starosta ve výši 42 milionů korun, které by město rádo získalo z programu Přeshraniční spolupráce se Slovenskou republikou. Ta je už potvrzena pro příští rok.

O rok později, tedy v roce 2019, se chtějí do stavby cyklostezky směrem od státní hranice až po vjezd do obce pustit ve slovenské vesnici Horné Srnie, čímž tak převezmou štafetu a navážou plynule na pokračování. „Jedná se o 1300 metrů od hranice až k naší obci, které přijdou na zhruba 770 tisíc eur. Už vloni jsme si podali žádost o dotaci z programu Přeshraniční spolupráce, ale neuspěli jsme. Výzvu zkusíme znovu a doufám, že v roce 2019 bychom se do stavby mohli už pustit,“ informoval starosta Horného Srnie Jozef Húserka.

Cyklostezka BEVLAVA je záměrem mikroregionů Hornolidečska, Jižního Valašska a slovenských partnerů. Cílem je vybudovat spojité cyklostezky o celkové délce padesát kilometrů, které propojí obě příhraniční oblasti a zajistí jak obyvatelům, tak návštěvníkům kvalitní a příjemné bezmotorové dopravní spojení. Cyklostezka vede údolím řeky Vláry a překonává masiv Bílých Karpat. Po její trase cyklisty provedou jednotné informační tabule, na kterých najdou zajímavosti z okolí.