Pokus o odchyt medvěda právě v těchto dnech probíhá v oblasti Lysé hory v Beskydech. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Beskydy a Mendelova univerzita v Brně chtějí totiž zjistit, jak se zvíře v krajině pohybuje a jaké má zvyky.

Právě proto byly ve spolupráci s kolegy z polského Tatranského národního parku (Tatrzański Park Narodowy), kteří mají s odchyty medvědů dlouholeté zkušenosti, připraveny dvě speciální klece. Pokud se zvíře podaří polapit, dostane telemetrický obojek. Odchyt umožní i odebrání vzorků pro genetickou analýzu, aby se zjistilo, zda se nejedná o medvěda, který na podzim působil škody na Valašsku.

Vyloupí včelí úl, uloví medvěda

„Medvěda, který se tu pohybuje už více než dva měsíce, mohou spatřit i místní obyvatelé. Chová se na jednu stranu tak, jak je u medvědů běžné – pokud to jde, vyloupí včelí úl, uloví jelena nebo prase divoké, ale k lidem se nechová agresivně. Na druhou stranu se nechová vždy plaše. Protože se stále množí jeho pozorování, chceme využít dlouholeté zkušenosti polských kolegů. Pokud se medvěda podaří odchytit, dostane telemetrický obojek, takže budeme vědět, kde se zhruba zrovna pohybuje. Víme také, že jsou na území CHKO Beskydy medvědi nejspíše dva, takže o jednom z nich budeme mít přehled. Zároveň se ukáže, zda jeden z nich není ten vsetínský,“ vysvětluje František Jaskula z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK), Správy CHKO Beskydy.

Státní ochrana přírody bude medvěda – pokud se odchyt podaří – sledovat.

„Věříme, že se s příchodem jara, kdy bude mít dostatek potravy, odebere do lesů, kde bude mít potřebný klid,“ uzavírá František Jaskula.

Využití klecí a speciálního obojku umožnila spolupráce s experty z Mendelovy univerzity v Brně a z Hnutí DUHA, kteří zprostředkovali dohodu s polským národním parkem.

„Aby se odchyt medvěda podařil, je třeba, aby byl v oblasti, kde se pohybuje, klid. Děkujeme médiím i návštěvníkům Beskyd, že tuto potřebu respektují,“ uvedla Karolína Šůlová z AOPK.

Medvědi do naší přírody patří, stejně jako další velké šelmy, rys a vlk. Právě oblast Beskyd je jediným místem, kde u nás tyto tři šelmy žijí. Zatímco vlka a rysa můžete spatřit i jinde, medvěda lze pravidelně vystopovat jen ve zdejších lesích, do kterých přichází ze sousedního Slovenska. Rys ostrovid, medvěd hnědý a vlk obecný jsou v ČR chráněni. Kvůli jejich dlouhodobému přirozenému výskytu je chráněná krajinná oblast Beskydy zařazena mezi evropsky významné lokality velkých šelem.