Na své původní místo se vrátila rovněž zastávka městské hromadné dopravy Čepkov, která byla po dobu stavebních prací dočasně posunuta na panely provizorního stanoviště před Baťovou vilou.

„Během zimního období bude rekonstrukce nadjezdu přerušena. Uprostřed nadjezdu však zůstanou i přes zimu betonová svodidla, aby jimi byla na jaře bezpečně ohraničena západní polovina nadjezdu. Tu bude stavební firma opravovat od jara přibližně do léta 2017," informují silničáři.

Automobily budou moci využívat dva jízdní pruhy na opravené polovině nadjezdu. Poté se silničáři během září a října pustí ještě do rekonstrukce vozovky mezi nadjezdem a Baťovou vilou.

„Rekonstrukce nadjezdu zatím probíhala bez vážnějších problémů. Ukázalo se, že ani dočasné zúžení nadjezdu na dva jízdní pruhy se zákazem odbočení při jízdě z Jižních Svahů do ulice Vodní nezpůsobilo ve městě dopravní kolaps a motoristé se s těmito omezeními dokázali vyrovnat. Děkujeme veřejnosti za pochopení a trpělivost," okomentoval ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje Bronislav Malý. (poh)