Stavba má být dokončena přesně za rok, a i přes různé komplikace tomu tak v tomto termínu nejspíš bude.

Původně se musel investor stavby Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) potýkat s kritikou zejména obyvatel Kvítkovic, jarním (i současným) covidovým omezením a nakonec i letošními rozmary počasí. Stavba však podle slov krajského ředitele ŘSD Karla Chudárka postupuje v souladu s harmonogramem prací.

Jeho slova potvrdila za dodavatele stavby společnost Eurovia mluvčí Iveta Štočková.

„Na stavbě D55 - obchvat Otrokovic probíhají práce dle harmonogramu. V následujících 14 dnech zahájíme pokládku živičných vrstev na hlavní trase, pokračují práce na mostech a během měsíce zahájíme výstavbu protihlukových stěn,“ přiblížila současný vývoj této důležité liniové stavby.

Předpokládaná cena stavby JV obchvatu Otrokovic je 709 milionů korun. Úsek bude měřit 3,1 kilometru. Obchvat bude začínat v místě, kde končí severovýchodní obchvat Otrokovic, jeho konec pak bude před řekou Moravou v průmyslové části Napajedel, kde se napojí na silnici I/55. Práce mají zahrnovat také vybudování čtyř mostů, mimoúrovňové a okružní křižovatky, přeložky silnic, místních komunikací a inženýrských sítí. V plánu je také vystavění protihlukových stěn a opěrné zdi. Stavba má trvat do září 2021 a je rozdělena do čtyř etap.

Za dosavadní dva roky od poklepání základního kamene stihli stavebníci vybudovat přeložky inženýrských sítí, konkrétně sdělovacích kabelů a vysokého napětí. Podle šéfa krajského ŘSD jsou také dokončeny veškeré přeložky sítí

„Z velké části jsou dokončeny násypy dálničního tělesa a hrubé zemní práce spojené s těžbou zářezů,“ připomněl Karel Chudárek.

Podle něj je již postaven jeden ze čtyř plánovaných mostů, další jsou rozpracovány včetně opěrné zdi u Napajedel.

Ve výstavbě jsou kanalizace pro odvodnění tělesa dálnice. Po jejím dokončení na podzim příštího roku bude navazovat na již realizovanou severovýchodní část.

Uzavírka pohořelické křižovatky končí

Nejnovější pozitivní informací ze strany investora stavby – ŘSD je ta, že se v současnosti obyvatelům Napajedel a Pohořelic výrazně uleví.

Pětiměsíční uzavírka pohořelické křižovatky silnic III/4973 a III/4974 v souvislosti s výstavbou JV obchvatu Otrokovic skončí již letos 2. listopadu.

„Správě Zlín ŘSD se ji podaří zprovoznit s předstihem. Řidiči opět projedou do Pohořelic po komunikaci III/4975 a do Napajedel po silnici III/4973. Ve stejný den se naopak uzavře ulice Dr. Beneše v Napajedlích,“ upřesnila mluvčí ŘSD Lucie Trubelíková.

„Důvodem pětiměsíční uzavírky pohořelické křižovatky byla výstavba dálničního nadjezdu SO201 nad budovaným jižním obchvatem Otrokovic, který je nyní ve fázi dokončovacích prací a terénních úprav,“ sdělil zástupce správce stavby ŘSD Zlín Pavel Dvořák.

Podle něj však současná odbočka z Ulice Dr. Beneše v Napajedlích na silnici I/55 zůstane od 2. listopadu naopak navždy uzavřena.

„Do konce letošního roku budeme ještě v rámci stavby JV obchvatu Otrokovic provádět pokládku konstrukčních vrstev dálnice, dokončíme opěrnou zeď v prostoru styku ulice Dr. Beneše a I/55 a budeme pokračovat v realizaci výstavby dálničních mostů,“ doplnil Dvořák.

Rampa od ulice E. Beneše
Po dokončení stavby JV obchvatu Otrokovic v roce 2021 budou řidiči využívat nově zbudovanou rampu na dálnici D55 z ulice Dr. Beneše, kterou se napojí jak na dálniční obchvat, tak na silnici I/55.
Sjezd na komunikaci I/55 bude v podobě kruhového objezdu vybudován na úrovni čerpací stanice OMV. Do té doby budou motoristé mířící do severní části Napajedel jezdit po komunikaci III/4973.