„Jedná se s nimi jako s každým jiným cestujícím. Revizoři základní konverzaci v cizím jazyce zvládnou. Když nemůže pasažér zaplatit na místě, revizoři zjistí jeho totožnost. Další postup záleží na místě bydliště pachatele. Když je to obyvatel EU, vymáhá se pokuta ve spolupráci s tamními orgány," vysvětlil postup tiskový mluvčí Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice Vojtěch Cekota. Stejně to platí u ostatních přepravců.

Turisté jsou spořádaní

„Žádný takový problém jsme dosud neměli," uvedl ředitel osobní dopravy ČSAD Vsetín Oldřich Holubář. Problém s černými pasažéry mají především tam, kde se nastupuje a vystupuje všemi dveřmi. Jestliže si naopak řidič kontroluje výdej jízdenek, nemají černí pasažéři šanci.

Řidiči si hlídají zadní dveře

„Problém může být občas jenom se špatným odbavením cestujících, například když řidič vydá jízdenku člověku s neplatným studentským průkazem," popsala systém přepravy v Uherském Hradišti vedoucí divize ČSAD Petra Jiříková.

Řidiči si podle ní musí hlídat zadní dveře, aby tam při vystupování cestujících někdo nenaskočil. Za 12 let ale žádného černého pasažéra nepřistihli.

Také v Kroměříži, kde mají podobný systém jako v Uherském Hradišti, nemají s českými a zahraničními černými pasažéry problém ani o prázdninách. „Jsou to ojedinělé případy. Jelikož jsme ale celkem malé město, nevyskytuje se u nás tolik cizinců a nepamatuju si, že bychom s cizinci někdy řešili nezaplacené jízdné," potvrdil vedoucí provozu kroměřížské hromadné dopravy Tomáš Szabó.

Všeobecně je prý o prázdninách snížený provoz a míň cestujících než přes školní rok, takže ani nárůst černých pasažérů dopravní společnosti neočekávají.

„Pokud je míň cestujících, je jejich nástup a výstup přehlednější a lépe se pak řidičům kontroluje. I když u nás přes prázdniny platí studentské jízdné, není s odbavováním problém. Používáme totiž kromě obyčejných jízdenek i čipové karty, které v sobě mají přímo zaznamenánu cenu," doplnil Szabó.

Ve Vsetíně jsou kontroly dvě

U vsetínské hromadné dopravy zase funguje kromě vstupní kontroly u řidiče i přepravní kontrola dohlížející na samotné řidiče, aby dobře odváděli svoji práci. Funguje tedy jako jakási předrevize.

Protože mají ve vsetínské MHD jenom jedny dveře na výstup, může řidič lépe kontrolovat téměř všechny pasažéry.

„Řidič přibližně ví, kolik přepravuje cestujících na konkrétní zastávku a dohlíží na to, kolik lidí čeká na zastávce. Podle toho si pak dává pozor na výstup a nástup cestujících zadními dveřmi. Měli jsme nedávno případ, že proklouzly mezi nastupujícími lidmi malé děti bez jízdenky. Normálně se ale podobné případy v podstatě stát nemohou," dodal Holubář.

ANNA MACHÁČOVÁ