„V této chvíli už je hotová pravá strana mostu ve směru od Zlína, včetně dvou třetin povrchu silnice. Ještě nám zbývá dokončit levou mostovou římsu se zábradlím, zbylou třetinu silnice a udělat konečnou pokládku horního povrchu silnice,“ sdělil stavební technik ŘSZK Stanislav Brázdil.

Podotkl, že pokud nenastane nějaký zásadní problém, měla by být silnice od konce června opět úplně průjezdná. Případné dodělávky by se mohly protáhnout o týden, na dopravu by už však vliv mít neměly.

„Teď je část mostu rozpracovaná a nemá zábradlí, takže vozidla mohou používat jen dva jízdní pruhy, jeden pro každý směr jízdy,“ poznamenal Brázdil.

Původně mělo být toto dílo dokončeno už v loňském roce. Po zahájení prací se však objevily problémy s kabely, které přes most vedly. „Po odkrytí kabelových chrániček v západní římse mostu jsme zjistili, že stávající kabely jsou v takovém technickém stavu, že jakákoliv manipulace s nimi je vyloučena,“ uvedl stavební technik Stanislav Brázdil.

Dodal, že bylo nutné, aby přeložku vysokonapěťových kabelů zajistila energetická společnost. Ta je však schopná práce udělat až v tomto roce, což stavbu výrazně zpomalilo.

Původně bylo na opravu mostu z rozpočtu ŘSZK vyčleněno 47,5 milionů korun. Kvůli komplikacím však částka narostla o 2,2 miliony korun.