„Prodloužené trolejové vedení umožní nasazovat na dosavadní autobusovou linku č. 55 ekologická vozidla – bateriové trolejbusy, které by mimo trolejové vedení jezdily až na obratiště Štěrkoviště. Při jízdě v zatrolejovaném úseku se budou trolejbusy dobíjet,“ uvedl za DSZO mluvčí Vojtěch Cekota.

Podle něj nasazení trolejbusů bude znamenat ekologický přínos pro obyvatele přilehlých lokalit.

„Dojde k odstranění emisí ze spalovacích motorů autobusů a výrazné snížení hlučnosti,“ vysvětlil přínos realizace nového trolejbusového vedení.

Ilustrační foto.
Řidiči Arriva Autobusy vyhlásili ve Zlínském kraji stávkovou pohotovost

To podle záměru vznikne v ulici Osvobození od křižovatky s ulicí Havlíčkovou a v ulici Komenského po tělocvičnu Jednoty Sokol v celkové délce necelého jednoho kilometru.

Cena na celé investice se podle investora – DSZO vyšplhá na 10,7 milionu korun bez DPH.

„Z toho 8,140 milionu korun bude poskytnuto jako dotace z operačního programu Doprava,“ připomněl Vojtěch Cekota.

Hotovo má být podle plánů investora do konce dubna letošního roku.

„Vytvoří se tak podmínky, aby mohly jezdit na lince č. 55 až na obratiště Štěrkoviště místo autobusů bateriové trolejbusy,“ připomněl mluvčí DSZO.

V současnosti si mohli obyvatelé Otrokovic již všimnout, že se práce na prodloužení trolejového vedení již započaly. V ulici Osvobození se začaly připravovat patky pro usazení sloupů trolejového vedení. Hlavní práce se zde rozběhnou v měsíci únoru.

Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně (KNTB)
Odborník na investice Jan Hrdý nahradí v představenstvu KNTB Michala Filipa

„Jejich výsledkem bude zbrusu nová dvoustopá trolejová dráha v délce asi 950 metrů. Trolejové vedení naváže na původní trasu, která za poštou odbočuje z ulice Osvobození do Havlíčkovy ulice k železniční stanici, a povede jako současná autobusová linka 55 ulicí Osvobození a navazující ulicí Komenského až do prostoru před tělocvičnou Jednoty Sokol. Tam prodloužené trolejové vedení skončí a tzv. parciální (bateriové) trolejbusy, které zde budou nasazovány ve zkušebním provozu přibližně od května, budou pokračovat v jízdě na baterie až na obratiště Štěrkoviště a zpět,“ doplnil mluvčí.

„Chceme tímto projektem pokračovat v ekologizaci provozu městské hromadné dopravy a nahrazovat tam, kde je to technicky možné a ekonomicky oprávněné, naftové spalovací motory bezemisní elektrickou trakcí. Cestující i obyvatelé přilehlých domů jistě ocení také výrazně nižší hlučnost trolejbusů v porovnání s autobusy,“ uvedl ředitel Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice Josef Kocháň.

Ilustrační foto
Omikron řádí i mezi řidiči MHD, od středy spoje vyjedou podle letního řádu

Mapa nového trasy, kudy povedou nové troleje.Mapa nové trasy, kudy povedou nové troleje.Zdroj: Příloha k zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Prodloužení trolejbusové trati Otrokovice III“

DSZO už má za sebou pozitivní zkušenost s náhradou autobusového provozu bateriovými trolejbusy v oblasti Kostelce, Štípy a ZOO Lešná z roku 2019.

Bateriové trolejbusy mohou být nasazovány na linky, které jsou zčásti vedeny mimo trakční vedení, ale dostatečná část takové linky je zatrolejovaná, aby se baterie vozidel stačily při jízdě pod trolejí dobít. Na rozdíl od čistých elektrobusů se parciální trolejbusy dobíjejí za jízdy a neztrácí se čas stáním vozu v dobíjecích stanicích.

Projekt prodloužení trolejového vedení v Otrokovicích připravuje DSZO již od roku 2019.

DSZO plánuje prodloužit ve vlastní režii zatrolejovaný úsek ještě o několik desítek metrů dál až po zastávku Nadjezd, aby bylo možno spouštět a nasazovat sběrače trolejbusů při stání až v této zastávce.

Realizace tohoto záměru bude možná, jakmile silničáři dokončí nyní připravovanou stavební úpravu křižovatky ulic Komenského – Nadjezd.