„Koncert je příležitostí k setkání obyvatel našeho města a důstojnou náhradou drahých a často neosobních silvestrovských veselic,“ uvedla už dříve starostka Napajedel Irena Brabcová, která se zároveň ujala slavnostního projevu. Brněnský trombónový kvintet Bone Tet pak představil přítomným hostům díla světoznámých hudebních mistrů Antonia Vivaldiho, Georga Friedricha Händela, Wolfganga Amadea Mozarta nebo Antonína Dvořáka.

Viktor Chrást