Tato změna by měla podle Kalouska odstranit zásadní nedostatky při rozdělování daní mezi centrální, krajské a obecní fondy. „Naším společným zájmem je, aby novela podpořila venkov a malé obce,“ vysvětlil Kalousek.

Téma návštěvy ministra financí v Prusinovicích? Daňová zátěž obcí

Dosud se příjmy z daní do obcí rozdělovaly podle množství obyvatel, jejichž počet znamenal zařazení obce do některého ze čtrnácti daňových pásem. Snadno se tak stalo, že obec měla například jen o několik málo více obyvatel než jiná, ale protože už spadala do vyššího pásma, dostala na jednoho člověka daleko více peněz.

Novela zákona by toto měla vyřešit. „Chceme zavést jen čtyři daňová pásma, díky nimž by byl ten rozdíl plynulý a nebyly tam ostré schody,“ vysvětlil Kalousek.

Při rozdělování příjmů z daní by chtěl ministr také přihlédnout k velikosti katastru každé obce. Ty s menším počtem lidí se totiž v přepočtu na obyvatele starají o mnohonásobně větší území, než jaké připadá naopak na obyvatele velkých měst.

PŘEČTĚTE SI DALŠÍ ZPRÁVY ZE ZLÍNSKÉHO KRAJE:

Moje Zlínsko Sport Kultura Podnikání Černá kronika