Stezka zdraví Tlustá hora

Stezka zdraví vede na pozemcích městských lesů pod Tlustou horou a nabízí pro obyvatele Zlína množství možností pro aktivního trávení volného času - běh, cykloturistika, dětské hry, posilování, rozcvičení, rodinné výlety a vycházky. K jádrovému území stezky zdraví, kde se nalézá atypický lesní altán, lanová visutá lávka a pět stanovišť se cvičebními prvky (hrazdy, bradla, žebřiny, skluzavka atd.), vede několik značených přístupových tras - z Letné - ul. Pod Rozhlednou, ze čtvrti Pod Majákem, z Prštného - ul. Nerudova a z Podhoří - ul. U Slanice. V orientaci v území Vám pomohou informační tabule. Na trase je několik ohnišť pro opékání buřtů, např. na vrcholu Uriášův kámen. Zdroj: Město Zlín

close Trasa Stezka zdraví Tlustá hora. info Zdroj: Deník / Jana Vozárová zoom_in Trasa Stezka zdraví Tlustá hora.

Uriášův kámen

Uriášův kámen, je skalní útvar odkud je krásný výhled na Zlín a do okolní krajiny. Místo nabízí turistům i možnost opékání špekáčků na ohništi a odpočinku. Cesta k tomuto skalnímu útvaru vede ze zlínských Pasek.

close Uriášův kámen info Zdroj: Deník/Jana Zavadilová zoom_in Uriášův kámen

Kudlovská „dálnice“

I vycházky do okolí Zlína s využitím městské hromadné dopravy se mohou mít různou délku. Tato patří mezi nejkratší, můžete si ji dovolit třeba v pracovní den odpoledne po zaměstnání. Oblíbenou trasou pro obyvatele Zlína bývá tzv. Baťova dálnice mezi Kudlovem a Zlínem. Pěšky se dá projít za necelou hodinu.

Autobusem MHD linky 32 na konečné stanici Kudlov-točna je žlutá turistická značka. Cesta po ní. severozápadním směrem vede zpátky ke Zlínu. Pár metrů po silnici a potom již přírodním prostředím po polní cestě, která pozvolna klesá ke krajskému městu po trase tzv. Baťovy dálnice. Tato silnice, která měla spojovat Zlín s Luhačovicemi přímým směrem přes Ludkovice, se stavěla koncem třicátých a počátkem čtyřicátých let minulého století a v důsledku války nikdy nebyla dokončena.

Pokud se budete držet naopak žluté turistické značky, sejdete na zmíněném rozcestí z „dálnice“ vlevo a půjdete po polních a lesních cestách přírodním prostředím až k dětskému domovu na okraji čtvrti Lazy. Odtamtud žlutá značka pokračuje zástavbou až do centra Zlína. Tato trasa je asi o kilometr delší než trasa končící na Lesní čtvrti. Zdroj: DSZO

close Trasa Kudlov, dálnice. info Zdroj: Deník / Jana Vozárová zoom_in Trasa Kudlov, dálnice.

Zboženské rybníky

Nedaleko od centra krajského města Zlín se jen asi 2 kilometry od od městské čtvrti Mladcová nachází soustava tří rybníků, které mají název Zboženské rybníky. Jsou dostupné ze zastávky MHD po zpevněné cestě a žluté turistické značce. Soustava tří větších rybníků je položena v řadě za sebou v hlubokém zalesněném údolí Mladcovských vrchů mezi Předním vrchem a Hřebenem.

close Zboženské rybníky. info Zdroj: Deník / Jana Vozárová zoom_in Zboženské rybníky.

Štákovy Paseky

Pěkným místem k procházce v okolí Zlína jsou Šťákovy Paseky. Shluky pasekářských usedlostí se dříve nacházely převážně na vrcholcích okolních kopců. Na Šťákovy Paseky se dobře dostanete z místní části Příluky hřebenovou silničkou od horního konce obce. V horní části osady je možné najít i kamenný kříž s lavičkami a částečným výhledem na Zlín.

close Štákovy paseky. Kaplička Panny Marie. info Zdroj: Deník / Jana Vozárová zoom_in Štákovy Paseky. Kaplička Panny Marie.