„Použitý kuchyňský olej vkládejte do nádob v dobře uzavřených PET lahvích. Testovací nádoby budou umístěny na ulici Kúty u křižovatky s ul. 2. května u kontejneru na elektroodpad, na ulici Slovenská u základní školy a ulici Štefánikova u zastávky MHD Obeciny,“ uvedla Vladimíra Pavlovová, vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství zlínského magistrátu.

Oleje jsou odevzdávány specializovanému zpracovateli a dále využívány. Nádoby slouží pouze na kuchyňské oleje. Strojní olej či maziva jsou nebezpečný odpad, který patří odevzdat na sběrný dvůr.