„Přestože byl provoz regulován mezivládní dohodou se Slovenskem a ta vstupem do Schengenu končí, krajská rada konstatovala, že v této chvíli k žádným změnám nedojde,“ sdělil mluvčí Zlínského kraje Patrik Kamas.

Starostové některých příhraničních obcí se totiž strachovali, že by se po zrušení omezení tonáže proháněl jejich vesnicí jeden kamion za druhým.
Na hraničních přechodech budou podle Kamase provádět jen drobné úpravy dopravního značení. „Pracovníci správ a údržeb odstraní celniční cedule a závory,“ řekl mluvčí.

Na území kraje oslaví vstup země do schengenské zóny nejbouřlivěji 20. prosince ve Starém Hrozenkově, kde se sejdou ministři vnitra obou zemí, trenčínský župan a zlínský hejtman.