Největší částku získala obec od ministerstva zemědělství, a to sumu necelých devatenáct milionů korun. Dalším přispívatelem je Zlínský kraj, který Poteči poskytl necelé tři miliony korun. Zbytek, asi sedm milionů korun, musela uhradit obec sama.

„Nová kanalizace je o délce 4319 metrů. Napojena je na čistírnu odpadních vod ve Valašských Kloboukách, které jsou od nás vzdálené necelé tři kilometry," informoval starosta Poteče Josef Mana. Co se týče napojení lidí na kanalizaci, tak to prý je už také zrealizováno.

„Funguje nyní pro asi osm set obyvatel. Ne všichni jsou ale zatím na ni napojeni," podotkl Josef Mana.