Po jmenování rektorem bude ve funkci pokračovat i v letech 2018–2022,“ uvedla Jana Brázdilová, referentka z Odboru marketingu a komunikace UTB. Jak potvrdil předseda volební komise Jiří Korbel, byl Milan Adámek jediným navrženým kandidátem. Na UTB působí Milan Adámek od roku 1997. (ex)

Starosta Podhradí František Koudelka
Prezidenta musíme ctít. Snad bude hodnější na lidi, doufá starosta