Libor Lukáš odpovídá na dotazy, které mu položil Patrik Kunčar

Volby do Senátu 2014. Libor Lukáš v hotelu Baltaci.

1. Proč jste se rozhodl kandidovat do senátu a jaké jsou vaše hlavní priority?

Jsem patriotem tohoto regionu. Tady jsem se narodil, žiji tady s rodinou prakticky celý život, pomáhal jsem řadě měst, obcí, spolků, charitám, jednotlivcům. Ať už jako obyčejný „Libor" nebo ve veřejných funkcích jako „Lukáš". Nechci, aby se na náš region zapomínalo v Praze, ve Zlíně ani jinde. Budu i nadále systematicky podporovat místní charitativní projekty, např. Korunku Luhačovice i další. To jsou mé důvody i základní priority.

2. Co považujete za největší problém našeho regionu a jaké navrhujete řešení?

Především zaměstnanost, podmínky pro podnikání, které také tato místa vytváří, a nedostatečnou dopravní infrastrukturu. Proto chci prosadit projekty zvyšující počet zaměstnaneckých míst, napomáhat při zajišťování financování rozvoje dopravní infrastruktury měst a obcí, ať už jde o obchvaty nebo rekonstrukce důležitých silnic. Chci rozvíjet spolupráci se slovenskými partnery a rozvíjet cestovní ruch, který je šetrný k přírodě a vytváří nová pracovní místa.

3. Jak dál s holešovskou zónou? Do jejího vybudování se již vložilo 1,6 mld. Kč a je stále prázdná. Považujete tehdejší rozhodnutí o jejím umístění v Holešově i dnes za správné?

Prázdná není. I přes obstrukce hrstky environmentálních aktivistů a především přes pokles ekonomiky, kdy oba tyto důvody do dneška trvají, se v ní podařilo zrealizovat dvě, byť zatím menší investice. Výrobu a technologický park. Uznávám, že je to složitější projekt, než jsem předpokládal, o to více by se na něm ale mělo pracovat. A nezapomínejme na jeho souvislosti. Díky němu se třeba podařilo do kraje přivést dálnici, po které se dnes dostaneme až do Otrokovic. Bez zóny by dálnice stále nebyla.

4. V čem jste jiný než politici jiných stran nebo čím se chcete vymezit?

Nemám snahu sedět na dvou a více židlích, kumulovat funkce a platy jako někteří jiní politici. Raději pracuji na konkrétních projektech, z nichž je řada zrealizována přímo v tomto volebním obvodu a v tom chci pokračovat i dál.

5. Jste členem ODS. Jak vidíte její budoucnost?

Senátní volby považuji především za souboj osobností a schopností prosadit dobré věci pro daný region a pomoci mu. Tak vnímám i senátorskou funkci a ne tedy jako nějakou vysokou politiku. Proto stranické věci vůbec neřeším, ty obyčejné lidi ani nezajímají, a soustředím se především na region, kterému mohu jako Libor Lukáš pomoci, což jsem už mnohokrát dokázal.

Vzkaz voličům: Jsem patriot tohoto regionu, ne pouze jednoho jeho města. Potkáváte se se mnou osobně, znáte řadu projektů a věcí, jimiž jsem regionu pomohl. Podporuji vás, ať už jste hasič, myslivec, sportovec, folklorista nebo se věnujete jiné veřejné nebo soukromé činnosti. Funkci senátora vnímám jako službu regionu, ne jako velkou politiku. Mnoho z vás i z vašich přátel mě zná osobně. Zvolte si, prosím, člověka, který tu žije spolu s vámi, pomáhal, pomáhá a chce pomáhat i dál!
A tito všichni, stejně jako další,zde neuvedení, mě podporují a znají, připojte se k nim: Zdeněk Pšenica, František Hubáček, Jan Rapant, Zdeněk Botek, Stanislav Duháň, Josef Hamšík, David Rumpík, Pepa Náhlovský, Věra Vráblíková, Otto Durďák, Veronika Záhorská, Martin Hamrlík, Pavel Němčický, Petr Viceník, Igor Stránský, Evžen Uher, Bára Basiková, Svatopluk Jabůrek, Oldřich Svojanovský.
Děkuji Vám, Váš Libor Lukáš
(Kvůli velikosti zkráceno o funkce všech, kteří Libora Lukáše podporují, pozn. red.)

Patrik Kunčar reaguje na dotazy položené Liborem Lukášem

Zleva: Patrik Kunčar (KDU-ČSL) si se svým týmem symbolicky přiťukl po vítězství v prvním kole doplňkových voleb do Senátu PČR.1. Řekl jste, že minimálně nějakou dobu budete v případě zvolení do Senátu sedět na dvou židlích, nevyloučil jste ani další kandidaturu v komunálních volbách. Je to podle vás správné vůči veřejnosti? Sedět na dvou židlích, a omezit tak svoji akceschopnost?

Naopak. Spojení funkce starosty a senátora je velmi užitečné, protože člověk pak v Praze neztrácí kontakt s realitou a každodenním životem v regionu. Díky tomu může účinněji bojovat za zájmy svých spoluobčanů, měst a obcí, protože ví, kde v běžném životě i legislativě nejvíc tlačí bota. V případě souběhu dvou funkcí budu tu druhou, tedy starostu, dělat zdarma.

2. Jste členem KDU-ČSL. Co očekáváte od budoucí vlády? Bude schopna udělat něco pro lidi v této zemi, nebo od začátku bude zmatečná tak, jak můžeme pozorovat při jejím sestavování?

S tím rozhodně nesouhlasím, že by vznikající vláda byla zmatečná. Postupuje velmi dobře, vyjednala se konkrétní a velmi dobrá koaliční dohoda, která z velké části zohledňuje program KDU-ČSL. Stejně jako většina tohoto národa si přeju, aby to byla vláda úspěšná a důvěryhodná. Tato republika si to po neúspěšné vládě pod taktovkou ODS a Rusnokově vládě bez důvěry zaslouží.

3. Opakovaně jste řekl, co všechno chcete udělat v Uherském Brodě. Co je tedy největším problémem tohoto města?

Největší problém Brodu jsou zanedbané budovy v majetku města, do kterých se v předchozích volebních obdobích málo investovalo. Školy, školky, kachlíkárna, sociální zařízení na školách byly mnohdy v havarijním stavu. Dále dosluhující vodovody a zejména rozpadající se kanalizace, silnice a chodníky. Toto všechno nyní doháníme.

4. Co konkrétního jste udělal pro lidi ve Zlínském kraji, mimo město, kde vykonáváte funkci starosty?

Jako starosta obce s rozšířenou působností jsem pravidelně v kontaktu se 29 starosty našeho regionu, což je velká část senátního obvodu. Pořádáme pro ně různá školení a poskytujeme metodickou pomoc. Znám tak problémy tohoto regionu a s ostatními kolegy je neustále řeším. Například pomoc Bystřici pod Lopeníkem a Komni po bleskových povodních, v rámci sdružení Východní Slovácko spolupracujeme s okolními obcemi na budování cyklostezek, zaštiťujeme budování protipovodňové ochrany v povodí Olšavy, společně bojujeme o peníze pro náš region a pořádáme řadu kulturních akcí.

5. O jakou funkci v Senátu budete mít v případě zvolení zájem?

Jako jeden z cílů mého senátorského programu jsem si vytkl podporu malých a středních firem a živnostníků z našeho regionu, kteří vytvářejí pracovní místa. Dále se chci věnovat sociální oblasti a zaměřit se na nápravu vadné legislativy, např. problému s ubytovnami. Proto se budu ucházet o takové funkce v Senátu, kde bych tyto mé priority mohl co nejvíce prosazovat.

Vzkaz voličům: Vážení voliči, děkuji Vám za velkou podporu v prvním kole. Jsem rád, že jste takto výrazně ocenili mé programové priority, mezi které patří boj proti byznysu s ubytovnami, podpora lázeňství jakožto národního klenotu, podpora malých a středních firem, které působí v regionech, dávají lidem práci a zvyšují atraktivitu regionu pro jeho obyvatele.
Nejsem možná tolik známý, ale o to více se budu bít za Slovácko a Valašsko. Lidem říkám stále to stejné. Budu dobrým senátorem, který bojuje a pomáhá svému regionu.
Chci také poděkovat za podporu, které se mi dostalo od jiných politických stran a kandidátů. Již před prvním kolem mi podporu vyjádřila Strana zelených. Do druhého kola mne podpořili Starostové a nezávislí, za které kandidovala Zuzana Lapčíková, mojí podporovatelkou je také Jana Juřenčáková. Podporuje mne i hnutí ANO 2011. Velmi si této podpory svých kolegů vážím a jsem hrdý na to, že jsem kandidátem s podporou napříč společností.
Přijďte tedy 17. nebo 18. ledna 2014 k volbám a podpořte moji kandidaturu svým hlasem. Vaši důvěru nezklamu.
Vše dobré Vám přeje Patrik Kunčar