„Do projektu činnostního učení se zapojilo přes sedm set základních škol ze všech krajů České republiky,“ vysvětlil organizátor projektu Čeněk Rosecký.
O ryze český výukový systém, který vychází z myšlenek Učitele národů Jana Amose Komenského, již projevili zájem i v zahraničí. „Například loňského letního semináře se v naší škole zúčastnili zástupci ze Slovenska a z bruselské školy pro děti diplomatů,“ prozradil ředitel velehradské základní školy Radomír Válek.

Hned první den začali pedagogové pronikat do tajů výukové metody. „Přijela jsem získat nové nápady a náměty pro činnostní učení,“ poznamenala účastnice semináře Michaela Votípková, která sama pracuje jako lektorka. Mnozí učitelé na Slovácku mají již s činnostním učením zkušenosti. „Činnostní učení samo o sobě nejlépe fungovalo u prvňáčků,“ poznamenal učitel uherskohradišťské ZŠ Za Alejí Jiří Hadaš.

Seminář si platí školy z peněz, které dostávají od ministerstva školství na vzdělávání učitelů. Část nákladů letos uhradila i Evropské unie.