Spolu s přístavbou se bude rekonstruovat také školní kuchyně a kotelna. Rozšíření školky vyjde na 77 milionů korun. Až 90 procent nákladů pokryje dotace z programu IROP Ministerstva pro místní rozvoj.

„Rozšíření mateřské školy o nový pavilon bude vůbec největší investiční akcí v novodobé historii města. Prostředky, které si tato modernizace vyžádá, považujeme za nejlépe investované, protože budou sloužit k vytvoření komfortního prostředí pro generace našich nejmenších. Zajištění dostatečné kapacity mateřské školy je také signálem pro mladé lidi, že v našem městě mohou zakládat rodiny bez obav z toho, jestli budou mít pro své děti možnost předškolního vzdělávání,“ uvedl starosta Josef Bělaška.

Školka čeká nápor silných ročníků

Kapacita mateřské školy už nedostačovala poptávce dlouhodobě, loni se dokonce situace řešila vybudováním zázemí a zřízením dětské skupiny v prostorách domu dětí a mládeže.

„Do roku 2024 má školka udělenou výjimku pro přijetí většího počtu dětí, ale ani tak jsme nemohli vyhovět všem žadatelům a museli jsme vydávat rozhodnutí o nepřijetí. Podle demografického vývoje v našem městě navíc vidíme, že nám budou do školky přicházet silné ročníky, a proto je chystaná přístavba velmi důležitá,“ vysvětlila ředitelka mateřské školy Ivana Sáblíková.

Rozšíření školky zahrne nástavbu patra na hospodářském pavilonu, rekonstrukci a navýšení kapacity kuchyně a modernizaci plynové kotelny.

„V nástavbě jsou vyprojektována tři oddělení, jedno s kapacitou 16 míst pro děti ve věku od dvou do tří let a dvě oddělení po 20 místech pro děti od tří do šesti let. Každá třída bude mít hernu a nezbytné zázemí, které bude tvořit šatna, bezbariérové toalety a umývárna, prostor pro přípravu pokrmů, sklad, úklidová místnost a také šatna a sociální zařízení pro personál,“ popsal Radek Bařinka, vedoucí odboru investic a strategického rozvoje.

K obsluze patra přibude také nový výtah. Stávající objekt školky pak dostane bezbariérovou toaletu.

Rekonstrukce začne v září

Protože hospodářská budova není staticky připravená pro další patro, je nejprve nutné stropy vyměnit a posílit, teprve pak naváže hrubá stavba. Plochá střecha nové přístavby bude uzpůsobená pro zamýšlené umístění fotovoltaických panelů, které budou zabezpečovat elektrickou energii a ohřev vody.

Rekonstrukce přinese také nová okna a dveře a vnější plášť objektu dostane po zateplení i novou fasádu. Realizace by mohla začít v září 2023, dokončení stavby bude záviset na charakteru počasí v zimním období. Když vše půjde podle plánu, mohla by školka v září 2025 přivítat děti v nových prostorách.