Jiří Bakala je autorem knih o historii krajské nemocnice. Zmínil, že kapli v Baťově nemocnici plánovali již její zakladatelé. „V roce 1936 podala firma Baťa, po dohodě s ředitelem Bohuslavem Albertem, návrh na vypracování projektu kaple lokalizované v Baťově nemocnici. Zároveň bylo vybráno i místo. Kaple měla stát mezi domy pro přestárlé, což je prostor mezi nynějším oddělením nukleární medicíny a oddělením mikrobiologie,“ přiblížil Bakala.

Poznamenal, že kaple se ale nakonec bohužel nepostavila. Od roku 1935 se prý totiž začalo nejprve s plány Baťova domu zdraví a vše následně dovršila okupace v roce 1939. „V roce 1940, když byla otevřena nová porodnice, byla otevřena malá kaple u vchodu do porodních sálů. Měla jednoduchou funkcionalistickou výzdobu a v jejím středu stála křtitelnice, jež se používala až do konce 50. let. Po přestavbě ale křtitelnice zmizela a nikdo neví kde je,“ doplnil primář.

Jiří Bakala napsal naposledy publikaci nazvanou 80 let Baťovy nemocnice v obrazech, faktech a dokumentech, která mapuje období let 1927 až 2007.

Postavit v KNTB kapli plánovali už její zakladatelé. Zde jsou k vidění nákresy. Kaple měla stát původně mezi domy pro přestárlé, které jsou na druhém snímku.

Viktor Chrást