Začátkem prosince loňského roku se v krajském městě konalo veřejné projednání hodnocení vlivů centra na životní prostředí.

„Projednání se zúčastnili zástupci dotčených správních úřadů, zástupci investora, zpracovatelé dokumentace EIA, odborných studií, autor posudku EIA a několik desítek občanů. V rámci tohoto projednání byla ze strany veřejnosti vznesena celá řada dalších připomínek a požadavků k dokumentaci a posudku, které v současné době zpracovatel posudku EIA a krajský úřad vyhodnocuje a vypořádává,“ přiblížil vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství kraje Alan Urc.

Jedním ze stěžovatelů, kteří se stavbou Kaskády nesouhlasí, bylo také občanské sdružení Klidná Březnická. Už v minulosti podalo na krajský úřad petici proti stavbě s více než pěti sty podpisy.„S realizací záměru, jak byl dosud prezentován, nesouhlasíme. Stavba je příliš rozměrná, nekoncepčně likviduje volný prostor a nepřináší nic, co by ve Zlíně nebylo,“ uvedl už dříve předseda Miroslav Mach.Při výstavbě a provozu by navíc podle něj zatěžovala okolí bytové zástavby exhalacemi, hlukem, prachem, rizikem sesuvů a dopravními zácpami.

Zlínský kraj předpokládá, že vydá firmě ECM stanovisko EIA do konce února. „Očekáváme, že bude kladné,“ sdělil manažer ECM Ondřej Buršík.Dodal, že ihned poté začne společnost vyřizovat územní a stavební povolení. „Předpokládám, že bychom mohli začít stavět v polovině příštího roku,“ poznamenal Buršík.Vysvětlil, že posunutí termínů u staveb tak velkého rozsahu jako je Kaskáda je z důvodu složitosti projednání běžné. „Je potřeba všechno důkladně projednat a zvážit,“ podotkl manažer.

Začátkem roku kolovala médii informace, že firmě ECM možná hrozí letos krach. Jaké je podle manažerů její finanční zdraví?„Celosvětová finanční krize trvající téměř již tři roky postihla všechny firmy pracující v realitním sektoru. Společnost ECM nebyla v tomto směru výjimkou. Od roku 2010 jednáme s věřiteli firmy s cílem restrukturalizace závazků společnosti,“ objasnil Buršík.Zmínil, že v současné době se mezi ECM a věřiteli projednává právní dokumentace.

Centrum Kaskáda má vyrůst na místě dnešního parkoviště v ulici Březnická pod Sportovní halou Euronics. Má mít čtyři kaskádově odsazená nadzemní a tři podzemní podlaží.Jeho součástí bude podle plánu celkově zhruba 120 obchodů, kaváren, dětských koutků, fitness a welness studií i restaurací. Součástí objektu má být šest stovek bezplatných parkovacích míst, která budou sloužit nejen návštěvníkům centra.Trolejbusová točna, která nyní tvoří součást parkoviště, se má posunout o pár metrů výše směrem ke Sportovní hale Euronics.