Ve Zlíně, stejně jako ve všech srovnatelných městech, je počet parkovacích míst v centru velmi omezený. Aby se tak dostalo na co nejširší okruh řidičů, je využívání parkovacích míst regulováno zpoplatněním, které má motivovat jen ke krátkodobému parkování.

V ulicích Zlína je regulováno parkování mimo jiné na ulicích Sadová, Kvítková, Hradská či na třídě Tomáše Bati. Celkem je pak k dispozici 8 parkovacích automatů.

„V loňském roce Technické služby Zlín parkovací automaty vyměnily a instalovaly nové, které mimo jiné umožňují platbu bezhotovostní formou. Jsme přesvědčeni, že tuto možnost budou řidiči postupně využívat stále častěji,“ říká náměstek primátora Patrik Kamas.

Snahou města i Technických služeb Zlín je zabránit regulací tomu, aby parkovací místa v centru sloužila jako odstavné plochy pro celodenní parkovaní.