Jiří Korec, primátor, hnutí ANO

Ustavující zastupitelstvo města Zlína.Jří Korec

- oblast realizace investičních akcí a oblast strategického rozvoje a IPRÚ

- oblast dotací

- řízení městské policie

- Kongresové centrum Zlín

- oblast cestovního ruchu

- spolupráce s UTB

- oblast dopravy a rozvoj cyklodopravy

- oblast stavební

- správa majetkových účastí v kapitálových společnostech Berani Zlín, Nemovitosti města Zlína, Technické služby Zlín, Technické služby Zlínsko, DSZO 

Pavel Brada, náměstek primátora, hnutí ANO

Ustavující zastupitelstvo města Zlína.Pavel Brada

- rozvojové plochy

- oblast správy majetku a vnitřní správy

- oblast zásobování vodou, teplem a jinými energiemi

- správa majetkových účastí v kapitálových společnostech VaK Zlín a Teplo Zlín 

Miroslav Adámek, náměstek primátora, nestr. za STAN

Ustavující zastupitelstvo města Zlína. Miroslav Adámek

- oblast územního plánování a architektury

- oblast mládeže, tělovýchovy a sportu

- oblast kultury a památkové péče

- oblast zdravotnictví

- Památník T. Bati

- Městské divadlo Zlín a Filharmonie B. Martinů

- spolupráce s o. p. s. Zlínský zámek

- správa majetkových účastí v kapitálových společnostech STEZA Zlín a Pohřebnictví Zlín 

Bedřich Landsfeld, náměstek primátora, nestr. za STAN

Ustavující zastupitelstvo města Zlína.Bedřich Lansfeld

- oblast ekonomiky a financí

- oblast městské zeleně

- oblast životního prostředí

- Zoo a zámek Zlín-Lešná

- správa majetkové účasti v kapitálové společnosti Lesy města Zlína 

Kateřina Francová, náměstkyně primátora neuvolněná členka rady, nestr. za STAN

Ustavující zastupitelstvo města Zlína.Kateřina Francová

- oblast školství

- oblast bydlení

- Bytové družstvo Podlesí

- správa majetkové účasti v kapitálové společnosti Správa domů Zlín 

Aleš Dufek, náměstek primátora neuvolněný člen rady, KDU-ČSL

Ustavující zastupitelstvo města Zlína.Aleš Dufek

- bezpečnost a krizové řízení

- oblast sociální a péče o zdravotně postižené

- oblast IT a eGoverment 

Michal Čížek, uvolněný člen rady, hnutí ANO

Ustavující zastupitelstvo města Zlína.Michal Čížek

- oblast dopravy a cyklodopravy

- oblast stavební

- správa majetkových účastí v kapitálových společnostech Technické služby Zlín, Technické služby Zlínsko, DSZO 

Jana Bazelová, neuvolněná členka rady, hnutí ANO

Ustavující zastupitelstvo města Zlína.Jana Bazalová

- spolupráce s primátorem v oblasti cestovního ruchu

- spolupráce na projektech pro zvýšení informovanosti a zapojení veřejnosti 

Pavel Simkovič, neuvolněný člen rady, nestr. za STAN

Ustavující zastupitelstvo města Zlína.Pavel Simkovič.

- spolupráce s pověřeným náměstkem v oblasti školství v oblasti bydlení 

Miroslav Chalánek, neuvolněný člen rady, ODS

Ustavující zastupitelstvo města Zlína.Miroslav Chalámek

- spolupráce s pověřeným náměstkem v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu

- spolupráce s komisemi místních částí 

Jiří Jaroš, neuvolněný člen rady, Česká pirátská strana

- spolupráce s pověřeným náměstkem v oblasti IT a eGoverment

- spolupráce s primátorem v oblasti UTB